21.09.20 | 13:09

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταφορά Μαθητών: Παράταση συμβάσεων με Τροπολογία του ΥΠ.ΕΣ.
14.12.16 | 18:41

Μεταφορά Μαθητών: Παράταση συμβάσεων με Τροπολογία του ΥΠ.ΕΣ.

Με Τροπολογία του Υπ. Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και το Σχέδιο Νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)» παρατείνονται, αφενός η κατ’ εξαίρεση ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στους προσωρινούς μειοδότες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4415 / 2016 (Α’ 159) και αφετέρου η κατ’ εξαίρεση παράταση των σχετικών συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.06.2016 της παρ. γ’ του άρθρου 63 του ν. 4415 / 2016 με αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρέμβαση αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών κρίνεται ως επιβεβλημένη, λόγω της νεοεισαχθείσας στις Περιφέρειες διαδικασίας διενέργειας διαγωνισμών για τη μεταφορά των μαθητών και τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς μεταφορά μαθητές και μάλιστα μεσούσης της σχολικής περιόδου.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια Τροπολογία,

- Στις περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατό να προκηρυχθούν διαγωνισμοί για τη μεταφορά των μαθητών, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη των ετών 2014-2015 προβλέπονται να καταβάλλονται νόμιμα.

- Δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκών μετακίνησης προσφύγων και μεταναστών από και προς τις δομές φιλοξενίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο με επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας Δήμων και Περιφερειών. 

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο η Τροπολογία

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ