20.10.20 | 18:27

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μεταβίβαση του πλειοψηφικού ποσοστού της «Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ»
29.12.16 | 18:12

Μεταβίβαση του πλειοψηφικού ποσοστού της Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ

H Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση ποσοστού της θυγατρικής της «Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ» («ΤΠΚ») προς την εταιρεία "Holding M. Sehnaoui SAL" («HMS») έναντι τιμήματος €3,2 εκατ, μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις εποπτικές Αρχές και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΠΚ ύψους €40 εκατ, η οποία καλύφθηκε χωρίς συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς.

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω, το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην ΤΠΚ κατήλθε στο 17,7%.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2015.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ενισχύεται κατά περίπου 15 μονάδες βάσης ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1 ratio) του Ομίλου Πειραιώς. 

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή ήταν η UBS Limited, ενώ η Norton Rose Fulbright και το νομικό γραφείο Άντη Τριανταφυλλίδη και Υιοί LLC ενήργησαν αντίστοιχα ως διεθνής και τοπικός νομικός σύμβουλος για τη συναλλαγή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ