07.07.20 | 08:40

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μετά από πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων “όχι” του Δ. Σιθωνίας στο Άρθρο 178
03.12.19 | 19:53

Μετά από πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων όχι του Δ. Σιθωνίας στο Άρθρο 178

Ομόφωνα στήριξε το ψήφισμα του Σωματείου Εργαζομένων, κατά του Άρθρου 178 (δυνατότητα Δημοτικών Συμβουλίων να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, για υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτηρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και αιτιολογημένη απόφαση αυτού, που τεκμηριώνει την απόφαση σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις προαναφερόμενες υπηρεσίες), το Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας, κατά τη συνεδρίασή του, πριν λίγη ώρα.

Το Ψήφισμα του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Σιθωνίας ζητά:

  • Να γίνει σεβαστό το αυτοδιοίκητο των Δήμων
  • Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, επαρκή χρηματοδότηση, εξειδίκευση, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, νέα μέσα.
  • Απόσυρση και μη εφαρμογή του Άρθρου 178.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ