15.06.21 | 18:10

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μείωση του ποσοστού τηλεργασίας στο Δημόσιο κατά 10% - Ποιοι επιστρέφουν υποχρεωτικά
10.05.21 | 14:57

Μείωση του ποσοστού τηλεργασίας στο Δημόσιο κατά 10% - Ποιοι επιστρέφουν υποχρεωτικά

Ότι θα μειωθεί κατά 10%, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο ισχύος των μέτρων για τον κορωνοϊό, το προσωπικό εκείνο που θα παρέχει υποχρεωτικώς τηλεργασία στο Δημόσιο, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, τονίζει με νέα εγκύκλιό του [επισυνάπτεται] το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στο άλλο κύριο σημείο αυτής και την άδεια ειδικού σκοπού τονίζεται ότι, σε περίπτωση που χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, ιδίως σε περίπτωση που λήξει η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ο υπάλληλος έχει λάβει λιγότερο των τεσσάρων ημερών της άδειας ειδικού σκοπού, οπότε και δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του τετραημέρου, οι ως άνω μία έως τρεις ημέρες απουσίας αποτελούν άδεια ειδικού σκοπού.

Τέλος επισημαίνεται ότι, θα επανέλθουν υποχρεωτικά στην υπηρεσία οι υπάλληλοι εκείνοι που παρείχαν αυτοπρόσωπη εργασία εκ περιτροπής, τα καθήκοντα των οποίων δεν δύνανται να ασκηθούν εξ αποστάσεως.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ