03.06.20 | 07:21

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Μειώνει τα τιμολόγια του για το 2014 ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος
22.10.13 | 09:21

Μειώνει τα τιμολόγια του για το 2014 ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος

Τη μείωση των τιμολογίων καθαριότητας, ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού και κοιμητηρίου για το έτος 2014, εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος, Χρήστος Αντ. Μάρκου, στη συνεδρίαση του Δ.Σ., λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Με γνώση ότι η εντολή των δημοτών μας δόθηκε για να εφαρμόσουμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης του Δήμου με χαρακτηριστικά εντιμότητας και διαφάνειας, σχεδιασμού και αποτελεσματικότητας, στο μέχρι τώρα διάστημα της θητείας μας, οργανώσαμε τη παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες σε ότι αφορά την ύδρευση, την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό και τις υπηρεσίες του κοιμητηρίου.

Ο έλεγχος και η αποκατάσταση των βλαβών, η καλλίτερη οργάνωση των υπηρεσιών, η βελτίωση της αποδοτικότητας του προσωπικού, το νοικοκύρεμα και η εξοικονόμηση πόρων και ο περιορισμός των δαπανών, μας επέτρεψε να καλύψουμε όλες τις δαπάνες του 2013 για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών στους δημότες και να δημιουργήσουμε πλεόνασμα, έτσι ώστε σήμερα να μπορούμε να μειώσουμε τα τιμολόγια των υπηρεσιών για το 2014. Ειδικά για την ύδρευση αναφέρουμε ότι, αντικαταστάθηκαν χίλιοι και πλέον αχρηστευμένοι μετρητές που δεν κατέγραφαν την κατανάλωση.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία και κοινωνικά κριτήρια, θεσπίζουμε ελαφρύνσεις για ειδικές - ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, που σήμερα πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Διατηρούμε τη μείωση των συντελεστών τελών και φόρων για τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου που αποδεδειγμένα και σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει».

Συγκεκριμένα,

1) Τρίτεκνοι όπως αυτοί ορίζονται στην νομοθεσία με 3 τέκνα προστατευόμενα, με συνολικό εισόδημα μέχρι 25.000,00 €.

2) Πολύτεκνοι με 4 προστατευόμενα παιδιά και άνω, όπως αυτά ορίζονται στην νομοθεσία, με συνολικό εισόδημα μέχρι 30.000,00 €.

3) Άποροι όπως αυτοί ορίζονται στην νομοθεσία με έγγραφο της πρόνοιας και την κατάθεση του Ε9 από την Δ.Ο.Υ.

4) Ανάπηροι ή δηλώνουν προστατευόμενο μέλος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση που θα είναι σε ισχύ με συνολικό εισόδημα μέχρι 30.000,00 ευρώ.

Ειδικότερα:

Μειώνονται τα τιμολόγια της Ύδρευσης

Έχοντας δεδομένη την τιμή με την οποία αγοράζει ο Δήμος το νερό από την ΕΥΔΑΠ σήμερα, ανεξάρτητα της κατανάλωσης, που είναι 0,4880 €/κ.μ. πλέον Φ.Π.Α. 13% ήτοι 0,5514 €/κ.μ. (Κ.Υ.Α. Δ16γ/462/4/486 Γ (Φ.Ε.Κ. 2008 τευχ. Β' 29.9.2008),

· Μειώνεται κατά 15% τα τιμολόγια της ύδρευσης και

· καθιερώνεται νέο επαγγελματικό τιμολόγιο σε επιχειρήσεις που βασικός παράγοντας στη δραστηριότητά τους είναι το νερό.

Αναλυτικά:

Από 0,60€/κ.μ. μειώνεται σε 0,52€/κ.μ., για κατανάλωση από 1-40 κ.μ., κατηγορία  που αντιστοιχεί στο 62,5% των καταναλωτών.

- Από 1,03 €/κ.μ. μειώνεται σε 0,88€/κ.μ., για κατανάλωση από 61-80 κ.μ.

- Από 4,10€ €/κ.μ. μειώνεται σε 3,30€/κ.μ., για κατανάλωση από 201 και άνω κ.μ.

- Καταργείται η χρέωση της μηδενικής κατανάλωσης βάση τεκμαρτής δαπάνης.

Να σημειωθεί ότι η καθιέρωση κλιμακωτού τιμολογίου ύδρευσης δεν αντιβαίνει στην αρχή της ανταποδοτικότητας, αφού η διαβάθμιση του κόστους αναλόγως προς το βαθμό χρήσης της υπηρεσίας είναι στοιχείο της ανταποδοτικής φύσης της και μπορεί να εφαρμοστεί υπό το πρίσμα και της παροχής κινήτρου για εξοικονόμηση και συνετή χρήση του νερού.

Μειώνονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού

Μειώνονται δύο συντελεστές τελών καθαριότητας και φωτισμού και ειδικά:

- Από 5€/τ.μ. σε 4€/τ.μ. τα τέλη των στεγασμένων χώρων ανεξαρτήτου χρήσης από 1.001 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ.

- Από 3€/τ.μ. σε 2,40τ.μ. τα τέλη των στεγασμένων χώρων ανεξαρτήτου χρήσης από 6.000τ.μ. και άνω. 

Μειώνεται ο φόρος  ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ)

Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων επιβλήθηκε υπέρ των Δήμων από 1/1/1981 με τον Ν. 1080/80 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της περί των προσόδων των ΟΤΑ νομοθεσίας κ.λπ.» και επιβάλλεται ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους τους στεγασμένους ή μη χώρους που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου και ηλεκτροδοτούνται από την ΔΕΗ (άρθρο 10 παρ.1 Ν.1080/80).

Καθιερώνεται 50% μείωση επί του συντελεστή Φ.Η.Χ. για το 2014 για τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου που αποδεδειγμένα και σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άποροι, ανάπηροι.

Μειώνονται τα τέλη των Κοιμητηρίων

Η δημιουργία πλεονάσματος στην οικονομική διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα κοιμητήρια επιτρέπει να μειωθούν οι συντελεστές:

- Από 430 € σε 400 € για τα τέλη τριετούς ταφής, ενώ το 2010 ήταν 489 €.

- Από 130 € σε 100 € για τα τέλη εκταφής, ενώ το 2010 ήταν 163 €.

- Από 20 € σε 15 € ανά έτος για τα τέλη ανακομιδής και καθαριότητας.

- Μείωση τελών παρατάσεων ταφής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ