20.05.19 | 07:35

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο μέγιστος αριθμός ανθρωποωρών απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών
04.12.18 | 07:34

Ο μέγιστος αριθμός ανθρωποωρών απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών

Με ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός ανθρωποωρών απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Σύμφωνα με την Απόφαση – η οποία διαβιβάζεται στις σχολικές επιτροπές των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς εκτέλεση – ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ανθρωποωρών απασχόλησης, για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2018-2019, ορίζεται σε 16.758.720 ανθρωποώρες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ