24.02.18 | 16:21

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΓΙΔΑ για 100αδες χιλιάδες φορολογούμενους στις φετινές δηλώσεις
11.04.17 | 07:57

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΓΙΔΑ για 100αδες χιλιάδες φορολογούμενους στις φετινές δηλώσεις

«Παγίδα» υπερφορολόγησης για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2016 πλήρωσαν χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν δάνεια και πιστωτικές κάρτες, κρύβουν οι νέες διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 με τις οποίες επήλθαν ριζικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με μία από τις αλλαγές αυτές, η οποία ισχύει για τα εισοδήματα του 2016, το τεκμαρτό εισόδημα το οποίο θα λαμβάνεται πλέον υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προσδιορίζεται όχι μόνο με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), όπως γινόταν μέχρι πέρυσι, αλλά και με βάση τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Το… τρικ

Δηλαδή φέτος κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν για τα εισοδήματα του 2016, για να βρεθεί η βάση υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα συγκρίνεται το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα από όλες ανεξαιρέτως τις πηγές, το οποίο δηλώνει κάθε φορολογούμενος, όχι με το ποσό τεκμαρτού εισοδήματος που προσδιορίζεται μόνο από τα τεκμήρια διαβίωσης, αλλά με το ακόμη μεγαλύτερο ποσό τεκμαρτού εισοδήματος, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των τεκμηρίων διαβίωσης και των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Τι περιλαμβάνει

Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 32 του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που θα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του συνολικού τεκμαρτού εισοδήματος προκειμένου να επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα ποσά που κατέβαλε κάθε φορολογούμενος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους για να αποπληρώσει δόσεις από στεγαστικά, καταναλωτικά, προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Συνεπώς, το συνολικό ποσό τεκμαρτού εισοδήματος το οποίο θα συγκρίνεται με το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα κάθε φορολογούμενου που εξόφλησε δάνεια και κάρτες εντός του 2016, ώστε να βρεθεί η βάση υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, θα είναι φέτος «φουσκωμένο», καθώς θα συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό για πρώτη φορά και τα ποσά των δαπανών εξόφλησης δανείων και καρτών.

Το αποτέλεσμα θα είναι να πληθύνουν φέτος σημαντικά οι περιπτώσεις φορολογουμένων που, λόγω πληρωμής σημαντικού ύψους ποσών για την εξόφληση δανείων και καρτών εντός του 2016, θα επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης επί των «φουσκωμένων» τεκμαρτών εισοδημάτων τους κι όχι επί των πολύ πιο χαμηλών πραγματικών που θα έχουν δηλώσει! Στην ουσία, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που πλήρωσαν πέρυσι ποσά για να εξοφλήσουν δάνεια και πιστωτικές κάρτες θα δουν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα των φορολογικών τους δηλώσεων να εκτινάσσεται στα ύψη, λόγω του υπολογισμού της επί σημαντικά αυξημένων ποσών τεκμαρτού εισοδήματος.

Τρόπος υπολογισμού

Σημειώνεται ότι, εκτός από τη σημαντική αλλαγή στη βάση υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που περιγράψαμε παραπάνω, το άρθρο 112 του ν. 4387/2016 προβλέπει κι άλλες αλλαγές στον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς, που αξίζει να τις θυμίσουμε, ώστε να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα για τους φορολογούμενους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ