22.09.20 | 06:44

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μεγάλη ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταξύ συνυποψηφίων - διοριστέων της 3Κ
24.01.20 | 03:55

Μεγάλη ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταξύ συνυποψηφίων - διοριστέων της 3Κ

Ένα σημαντικό ζήτημα, αυτό της μη ισότητας μεταξύ υποψηφίων, επιτυχόντων – διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ και τις 8.166 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου αναδεικνύει, σήμερα, το epoli.gr σε συνέχεια σχετικής αλληλογραφίας διοριστέου.

Η επιστολή – μαζί με όλα τα αποδεικτικά στήριξης των αιτημάτων – απεστάλη και στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, στην προσπάθεια αποκατάστασης της μεγάλης αυτής αδικίας.

Επισημαίνεται ότι, το ζήτημα αφορά 715 (ΔΕ: 389, ΥΕ: 116, ΠΕ: 127 και ΤΕ: 83) νεοδιοριζόμενους ΙΔΑΧ, σε ΔΕΥΑ της Χώρας.  

Συγκεκριμένα, αν και επιτυχόντες της μεγάλης Προκήρυξης του ΑΣΕΠ - διοριστέοι σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης της Χώρας και ανταποδοτικές υπηρεσίες αυτών, δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), όπως οι άλλοι συνάδελφοι τους στους Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτών, γεγονός που καθιστά ακόμη και έως αδύνατη, τη μετάθεσή τους σε άλλους φορείς από τον φορέα υπηρεσίας τους, ακόμα και για θέματα υγείας!

Επίσης στην ίδια επιστολή τονίζεται πως, οι εν λόγω εργαζόμενοι – βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας – είναι ''όμηροι'' των Διοικητικών Συμβουλίων των ΔΕΥΑ στο θέμα των αποσπάσεων/μετατάξεων – απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Προέλευσης – αφού σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, οι περισσότερες εκ των εισηγήσεων των Γενικών Διευθυντών των ΔΕΥΑ (κυρίως Προέλευσης) είναι αρνητικές ακόμα και για θέματα υγείας (ΚΕΠΑ άνω του 67%)!

Τέλος, καταγγέλλεται πως, ορισμένες ΔΕΥΑ δεν εφαρμόζουν το μειωμένο ωράριο ανατροφής τέκνου σε νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους της 3Κ, επικαλούμενες το Άρθρο 50 του N.4075/2012.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ