19.09.20 | 09:32

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Στο Μαρκόπουλο η ΙΖ' Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής
25.09.18 | 14:57

Στο Μαρκόπουλο η ΙΖ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής

Η Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής (Ε.ΜΕ.ΝΑ.) έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος  της ΝΑ Αττικής, αλλά και τη διατύπωση προτάσεων για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν στη ΙΖ΄ Επιστημονική Συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μαρκόπουλο από 3-7/10/2018, αναφέρονται:

  • στο πολιτιστικό περιβάλλον
  • στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.ΜΕ.ΝΑ. με τίτλο : «Εντοπιότητα και Μεταναστεύσεις στην Ανατολική Αττική από τον 18ο αιώνα έως σήμερα-Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες»
  • στο φυσικό περιβάλλον και στην ανάπτυξη
  • σε προτάσεις για αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη που εστιάζονται πιλοτικά στην περιοχή του Μαρκοπούλου.

3 έως 7 Οκτωβρίου 2018, Δημοτικός Κιν/φος Μαρκοπούλου – Αίθουσα «Άρτεμις»

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στη ΙΖ΄ Επιστημονική Συνάντηση θα παρουσιαστούν άνω των 50 πρωτότυπων ανακοινώσεων που αφορούν πρόσφατες αρχαιολογικές και ιστορικές έρευνες και μελέτες της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Αττικής, με έμφαση στην πολιτιστική ανάδειξη και ανάπτυξή της. Οι ανακοινώσεις αυτές αποτελούν προϊόν των εργασιών των Εφορειών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Επιπλέον, στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν εισηγήσεις στους τομείς της Κοινωνιολογίας − Λαογραφίας, Ιστορίας των Θρησκειών και της Εκπαίδευσης, Νεότερης Ιστορίας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εντοπιότητα και Μεταναστεύσεις στην Ανατολική Αττική από τον 18ο αιώνα έως σήμερα-Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες».

Από το 2017 η Ε.ΜΕ.Ν.Α. επιχειρεί για πρώτη φορά διεπιστημονικό διιδρυματικό ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τομέας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τομέας Οθωμανικής Ιστορίας, και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας), τομέας Γεωχωρικής έρευνας και Τεχνολογίας. Μέρος αυτού του προγράμματος έχει πραγματοποιηθεί με χορηγία της ΑΙΓΕΑΣ-ΑΜΚΕ.

 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στην εικοσαετή πορεία της Ε.ΜΕ.ΝΑ. έχουν παρουσιαστεί περισσότερες από 60 ανακοινώσεις αφιερωμένες αποκλειστικά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη. Στις τελευταίες τρεις Επιστημονικές Συναντήσεις οι σχετικές εισηγήσεις αυξήθηκαν και προσανατολίστηκαν ιδιαίτερα σε περιβαλλοντικά προβλήματα που συνοδεύουν την ανάπτυξη της περιοχής της ΝΑ Αττικής. Συγκροτήθηκε έτσι μία νέα ενότητα με θέμα: «Φυσικό περιβάλλον και ποιότητα ζωής − ανάπτυξη». Στην παρούσα Επιστημονική Συνάντηση το ενδιαφέρον εστιάζεται σε περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη διαχείριση αστικών και αγροτικών στερεών αποβλήτων, καθώς και την αγροτική ανάπτυξη παραδοσιακών καλλιεργειών που αναδεικνύονται ως ένα δυναμικό μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗ

Κυρίαρχος στόχος του ερευνητικού προγράμματος ήταν η οικιστική συγκρότηση της ΝΑ Αττικής από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τη σχέση μεταξύ της πληθυσμιακής σύνθεσης των οικισμών και της ανάπτυξης. Τα μέχρι τώρα συμπεράσματα αναφέρονται στις μετακινήσεις των πληθυσμών σε δύο επιλεγμένους αντιπροσωπευτικούς οικιστικούς ιστούς: το Μαρκόπουλο και τη Ραφήνα, δηλαδή έναν παλαιότερο και έναν νεότερο παράκτιο οικισμό.

Στη συνέχεια, θα διερευνηθούν οι υπάρχουσες δομές και σχέσεις (γεωχωρικά, χωροταξικά και ιστορικά δεδομένα) της περιφέρειας του δήμου Μαρκοπούλου και θα διατυπωθούν προτάσεις για αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη με πιλοτική εφαρμογή στην περιοχή του Μαρκοπούλου.

Για την προβλεπόμενη έρευνα, πρόθεση της Ε.ΜΕ.ΝΑ. αποτελεί η προσέλκυση νέων εξειδικευμένων επιστημόνων και η ένταξή τους σε ομάδες που θα καταγράψουν, θα αναλύσουν και θα επεξεργασθούν τα δεδομένα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του νέου αυτού δυναμικού που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάσχεση του ρεύματος  φυγής των νέων, κυρίως, επιστημόνων, φαινόμενο που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Η πραγματοποίηση του συνεδρίου και η υλοποίηση των προτάσεων προϋποθέτουν τη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται άμεσα στην ανάπτυξη της περιοχής: Περιφέρεια, δήμοι, συλλογικοί φορείς, επιχειρηματικές και παραγωγικές μονάδες, κάτοικοι κλπ.

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ