14.04.21 | 18:04

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Λύση στο πρόβλημα ποιότητας νερού της Σκιάθου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
07.09.13 | 16:31

Λύση στο πρόβλημα ποιότητας νερού της Σκιάθου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Οριστική λύση δίνει στο πρόβλημα της ύπαρξης υδραργύρου στο νερό της Σκιάθου, το έργο της διασύνδεσης γεώτρησης με μία νέα δεξαμενή ύδρευσης στο νησί, με τη σύμβαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 19 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που έχει σαν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους τουρίστες της Σκιάθου. Το έργο αυτό αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων επί 30 έτη και η υλοποίησή του δίνει λύση σε χρόνια προβλήματα ύδρευσης του νησιού. Η εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης ποιότητας πόσιμου νερού για τους κατοίκους της Θεσσαλίας αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Από τη πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης, Γιώργος Καλτσογιάννης δήλωσε, ότι: «Πρόκειται για ένα έργο που δίνει οριστική λύση στην ποιότητα και την επάρκεια του νερού και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Σκιάθου και των επισκεπτών της. Το έργο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό που έχουμε για την οριστική επίλυση ζητημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Το νερό αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο αγαθό και για το λόγο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε έργα που έχουν να κάνουν με το νερό και την προάσπιση της δημόσιας υγείας των κατοίκων της περιοχής μας».

Με το έργο που αυτό μειώνεται η υπεράντληση υδάτων, καταπολεμείται η υφαλμύρωση και αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του υδράργυρου, που είχε σαν αποτέλεσμα την απαγόρευση της χρήσης νερού για πόση. 

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή αγωγού ύδρευσης μήκους 1.750 μ., ο οποίος διέρχεται από τη θέση «Αρκουδόρεμα». 

Το ένα άκρο του αγωγού θα συνδεθεί με αγωγό που καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης της Σκιάθου όγκου 1.500 m3

Στο ανάντι άκρο ο αγωγός θα συνδεθεί με τον πέρας του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού του αντλητικού της γεώτρησης στην περιοχή Πλαγιά (Άγ. Αντώνιος). 

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να μειωθεί η συγκέντρωση του υδραργύρου στο νερό του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο των υπερβάσεων άνω των επιτρεπτών από τη νομοθεσία ορίων.

Παρών στην υπογραφή της σύμβασης, ήταν ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας, Κώστας Φλαμπούρης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ