28.02.21 | 14:13

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ » ΑΤΤΙΚΗΣ

"Λίφτινγκ" σε φανάρια και διαβάσεις της Αττικής από την Περιφέρεια
02.12.13 | 19:02

Λίφτινγκ σε φανάρια και διαβάσεις της Αττικής από την Περιφέρεια

Εκστρατεία αναβάθμισης φαναριών και διαβάσεων του λεκανοπεδίου οργάνωσε, χρηματοδοτεί και εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής. Στόχος, η ασφαλέστερη διέλευση οδηγών και πεζών με χρήση σύγχρονων μέσων και τεχνολογίας. 

Νέοι φωτεινοί σηματοδότες

Στον εκσυγχρονισμό των φωτεινών σηματοδοτών προχωρά η Περιφέρεια αντικαθιστώντας σταδιακά όλους τους κλασικού τύπου (με νήμα πυράκτωσης) λαμπτήρες των υφιστάμενων αναρτημένων φωτεινών σηματοδοτών που είναι τοποθετημένοι σε ιστούς με βραχίονα, με νέους λαμπτήρες τύπου LED.

Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος, η δαπάνη του οποίου ανέρχεται σε περίπου 100.0000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, είναι η βελτίωση της ορατότητας και της ευκρίνειας των φωτεινών ενδείξεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί κατά 85% τουλάχιστον η αντίστοιχη κατανάλωση ενέργειας και θα πολλαπλασιαστεί ο χρόνος ζωής των σηματοδοτών, με ανάλογη μείωση του κόστους συντήρησης για την Περιφέρεια Αττικής.

Οι εργασίες αντικατάστασης θα ξεκινήσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες, από τους αναρτημένους σηματοδότες που βρίσκονται στο τμήμα της Παραλιακής Λεωφόρου, από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τη Λίμνη Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (περίπου 160 σηματοδότες) και προβλέπεται να ολοκληρωθούν περί τα τέλη Ιανουαρίου 2014.

Διαβάσεις με σύγχρονη τεχνολογία 

Επόμενο βήμα, η εγκατάσταση ειδικών, σύγχρονων συστημάτων αντίστροφης μέτρησης του χρόνου των σηματοδοτών για πεζούς. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, η δαπάνη του οποίου ανέρχεται σε περίπου 14.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, έχει ως στόχο την ασφαλέστερη και καλύτερη διέλευση των πεζών από σηματοδοτούμενους κόμβους. Ήδη έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τέτοια συστήματα σε 15 διαβάσεις που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Αττικής.

Οι διαβάσεις στις οποίες εγκαθίστανται τέτοια συστήματα αντίστροφης μέτρησης για πεζούς, επιλέγονται από το αρμόδιο επιστημονικό προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν μελέτης και αφού κριθεί ότι πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια. Στόχος είναι να αξιολογηθούν σταδιακά όλες οι σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών της Αττικής, ώστε να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πεζών, από πλευράς ασφάλειας και ταχύτητας, σε όλες τις περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. 

Κάθε τέτοιο σύστημα αποτελείται από δύο κυκλικές οθόνες με LED που συνδέονται με κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Κάθε οθόνη προσαρμόζεται στο πάνω μέρος του αντίστοιχου σηματοδότη πεζών και μέσω ειδικού λογισμικού που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Περιφέρειας Αττικής, απεικονίζει τα δευτερόλεπτα που απομένουν μέχρι την αλλαγή της τρέχουσας (πράσινης ή κόκκινης) ένδειξης του αντίστοιχου σηματοδότη πεζών. Με τον τρόπο αυτό οι πεζοί που θέλουν να διασχίσουν οδό με μεσαία νησίδα, όταν βαδίζουν στο πρώτο τμήμα της διάβασης (από το πεζοδρόμιο προς τη νησίδα), ταυτόχρονα ενημερώνονται από την ένδειξη της οθόνης της επόμενης διάβασης (από τη νησίδα προς το απέναντι πεζοδρόμιο) για το χρόνο πρασίνου που τους απομένει για να τη διασχίσουν. Εφόσον κρίνουν ότι προλαβαίνουν, μπορούν να επιταχύνουν το βήμα τους και να ολοκληρώσουν τη διέλευσή τους μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο με ασφάλεια χωρίς επιπλέον αναμονή στη νησίδα. Έτσι επιτυγχάνεται μείωση, (περίπου 90 δευτερολέπτων ανά σηματοδοτούμενη διάβαση) του χρόνου αναμονής και ταυτόχρονα αποτρέπεται το ενδεχόμενο ο πεζός να διακινδυνεύσει να διασχίσει τη διάβαση στο χρόνο του κόκκινου για να αποφύγει επιπλέον καθυστέρηση.

Μέριμνα για τη διάβαση ατόμων με προβλήματα όρασης 

Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ), και σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, το τελευταίο διάστημα εγκατέστησε 296 σύγχρονες ηχητικές διατάξεις για τη διευκόλυνση της διέλευσης ατόμων με προβλήματα όρασης από διαβάσεις πεζών με φωτεινούς σηματοδότες. 

Οι παραπάνω διατάξεις τίθενται ήδη σταδιακά σε λειτουργία, αφού πρώτα προηγηθεί σε κάθε διάταξη επιτόπια αυτοψία των αρμοδίων της Περιφέρειας και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών για την επιλογή και ρύθμιση των ήχων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συνδέσμου. 

Η συνολική δαπάνη που απαιτήθηκε για την παραπάνω παρέμβαση (υλικά και εργασίες) ανέρχεται σε περίπου 110.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Οι διατάξεις αυτές διευκολύνουν την ασφαλή διέλευση των τυφλών ατόμων από σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών, παράγοντας ήχους ειδικά επιλεγμένους από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών κατά τη διάρκεια της πράσινης ένδειξης του σηματοδότη πεζών. 

Για την αποφυγή ηχορύπανσης και δημιουργίας όχλησης στους περιοίκους κάθε φορά που κάποιος τυφλός επιθυμεί να διασχίσει τη διάβαση, η παραγωγή των ήχων γίνεται μόνο με χρήση ειδικών ασύρματων τηλεχειριστηρίων με τα οποία έχει ήδη εφοδιάσει τους ενδιαφερόμενους η Περιφέρεια Αττικής. 

Συνολικά, περίπου 1.000 ηχητικές διατάξεις λειτουργούν σε διάφορα σημεία της Περιφέρειας Αττικής, που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας και της ελεύθερης και ασφαλούς μετακίνησης και εκείνων των συμπολιτών μας που έχουν προβλήματα όρασης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ