22.07.19 | 23:20

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κομμένος 13ος και 14ος μισθός στο Δημόσιο: “Άνοιξε ο δρόμος” της διεκδίκησης
03.09.18 | 08:18

Κομμένος 13ος και 14ος μισθός στο Δημόσιο: Άνοιξε ο δρόμος της διεκδίκησης

Με το epoli.gr να παρουσιάζει αποκλειστικά την πρώτη σε ολόκληρη τη Χώρα περίπτωση καταβολής σε υπαλλήλους του Δήμου Δέλτα, κομμένων λόγω Μνημονίων δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας, συνεχώς πληθαίνουν οι δικαστικές αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων που επιδικάζουν σε υπαλλήλους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (προς το παρόν λόγω του ότι οι υπάλληλοι δημοσίου δικαίου υπάγονται στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων) τα ποσά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, τα οποία εισέπρατταν ως και το έτος 2012. Σημειώνεται ότι οι πρόσφατες αυτές δικαστικές αποφάσεις επιδικάζουν ποσά 250 € ως δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας και το ποσό των 500 € ως δώρο Χριστουγέννων.

Προηγουμένως με νομοθετική ρύθμιση είχαν περικοπεί τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας για όλους τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι απασχολούνται είτε με σχέση δημοσίου είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Με τις επίμαχες δικαστικές αποφάσεις -οι οποίες πλέον μπορεί να ειπωθεί ότι συνιστούν σημαντικό προηγούμενο- έχει κριθεί ότι η πλήρης κατάργηση με το μεσοπρόθεσμο των δώρων και του επιδόματος αδείας είναι αντίθετη με το Σύνταγμα και με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς η δημόσια ωφέλεια που επιδιώκεται να προκύψει από αυτές τις περικοπές δεν είναι υπέρτερης σημασίας από το δικαίωμα στην περιουσία με βάση το οποίο προστατεύονται και οι μισθολογικές παροχές παντός είδους. Εξάλλου, όπως αποφαίνονται πλέον αρκετά συχνά τα Δικαστήρια, ο ν. 4093/2012, με τον οποίο καταργήθηκαν οι εν λόγω παροχές, δεν παρείχε επαρκή αιτιολογία για την παντελή κατάργηση των σχετικών παροχών σε αντίθεση με τις άνω διατάξεις των ν. 3833/2010 και 3845/2010, με τις οποίες είχαν προηγουμένως περικοπεί τα επιδόματα εορτών και αδείας στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

Οι αποφάσεις που δέχονται τα ανωτέρω και ανοίγουν το δρόμο για τη δικαστική διεκδίκηση και από άλλους υπαλλήλους σημαντικών για τον οικογενειακό προϋπολογισμό τους ποσών αποτελούν σημαντικό προηγούμενο, δεδομένου ότι περιέχουν ένα αρκετά θεμελιωμένο σκεπτικό, επικαλούνται δε προς υποστήριξη της αντισυνταγματικότητας τη νομολογία των εθνικών και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων και κατατείνουν στη διαπίστωση ότι η παντελής κατάργηση των δώρων και του επιδόματος αδείας είναι ελλιπέστατα αιτιολογημένη και σε κάθε περίπτωση σε απόλυτη δυσαναλογία με τον επιδιωκόμενο σκοπό και τον τρόπο επίτευξής τους. Πρέπει δε να τονισθεί ότι στο σκεπτικό επισημαίνεται ότι ο άδικος χαρακτήρας της συνεχούς περικοπής εισοδημάτων στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα.

Η ιστοσελίδα μας επικοινώνησε για το θέμα με τον Δικηγόρο Αθηνών κο Λάμπρο Ντουματσά, ο οποίος έχει αναλάβει τον χειρισμό αρκετών αγωγών με τις οποίες υπάλληλοι του δημόσιου τομέα διεκδικούν την καταβολή των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, ο οποίος δήλωσε:

«Πυκνώνουν οι δικαστικές αποφάσεις που καταγράφουν και επιχειρούν να αναστρέψουν την άδικη περικοπή των εισοδημάτων των μισθωτών του δημόσιου τομέα, με την κατάργηση επιδομάτων αδείας και δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό προηγούμενο και κατά συνέπεια σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας και άλλων αντίστοιχων αγωγών. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πλέον οι Δήμοι δεν είναι υποχρεωμένοι να εξαντλούν τα ένδικα μέσα στις περιπτώσεις δικαστικών διαφορών μισθολογικής φύσης, δημιουργεί καλές πιθανότητες, ώστε οι υπάλληλοι που θα εγείρουν αγωγές να εισπράξουν τα εν λόγω ποσά».      

 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ