16.09.19 | 09:31

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Κοινωνικό Φροντιστήριο για 2η χρονιά από το Δήμο Καρπενησίου
10.10.13 | 10:47

Κοινωνικό Φροντιστήριο για 2η χρονιά από το Δήμο Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου για δεύτερη χρονιά συνεχίζει τη λειτουργία του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες ανάγκες της εποχής, για στήριξη των δημοτών και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Έχουν ήδη συσταθεί τμήματα σχεδόν για τις περισσότερες τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου και διδάσκονται τα βασικά μαθήματα σύμφωνα με τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.

Όπως σημειώνεται, η υποβολή των αιτήσεων θα συνεχιστεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα όλων των μαθητών, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποια από τα μαθήματα του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο «Κοινωνικό Φροντιστήριο» θα είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, σπουδές άλλου παιδιού μέσα στην οικογένεια, η ανεργία, προβλήματα υγείας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής.

Παράλληλα, ο Δήμος καλεί όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν, να προσφέρουν εθελοντικά τη διδασκαλία τους στους μαθητές του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου», προκειμένου να ενισχύσουν και να συμβάλλουν δυναμικά στην παροχή ολοκληρωμένης παιδείας σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες καλύπτοντας κάποια κενά που υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ