28.02.21 | 03:09

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κλητήρες, προσωπικό καθαριότητας, πτυχιούχοι σε Προκηρύξεις Δήμων, Υπουργείων
23.01.21 | 10:33

Κλητήρες, προσωπικό καθαριότητας, πτυχιούχοι σε Προκηρύξεις Δήμων, Υπουργείων

ΥΕ Τραπεζοκόμων, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, ΔΕ Κλητήρων – Γενικών Καθηκόντων, ΠΕ Βιολόγοι, ΠΕ Χημικοί κι άλλες ειδικότητες σε Προκηρύξεις Δήμων και Νομικών Προσώπων Υπουργείων, όπως δημοσιεύει το πρωί της Κυριακής το epoli.gr. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως και την 05.07.2021 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για την υγιεινή και την απολύμανση των χώρων των παιδικών σταθμών:

  • ΥΕ Τραπεζοκόμων: Από υπογραφή της σύμβασης έως και την 05.07.2021, 10 άτομα
  • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας: Από υπογραφή της σύμβασης έως και την 05.07.2021, 10

Αιτήσεις: 25/01 – και 27/01/2021.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 5.07.2021, για την αντιμετώπιση της ανάγκης του κορωνοϊού – COVID 19:

  • ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 1 άτομο, από την υπογραφή της σύμβασης έως 5.07.2021
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 2, από την υπογραφή της σύμβασης έως 5.07.2021

Αιτήσεις έως και 25/01/2021.

 

ΕΚΕΦΕ

1. Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις επιστημονικών συνεργατών που θα απασχοληθούν στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

  • Χημικός ή Χημικός Μηχανικός: Μία (1) θέση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Δίπλωμα Χημικού ή Χημικού Μηχανικού (Βαθμός≥7.6)

· Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών σε Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

· Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

  • Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού Χημικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Φυσικού, κατόχου διδακτορικού τίτλου εξειδίκευσης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Δίπλωμα Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Φυσικού

· Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών με ειδίκευση στη μικρορευστομηχανική και βιολογική μικροανάλυση

· Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αιτήσεις έως 09/02/2021.

 

2. Πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου:

Μία (1) θέση συνεργάτη στο πεδίο της Χημικής Μηχανικής ή συναφούς πεδίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή συναφούς αντικειμένου

Αιτήσεις έως 10/02/2021.

 

ΕΛΚΕΘΕ

1. Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες ερευνητικού προγράμματος:

Ειδικότητα και απαραίτητα τυπικά προσόντα:

· Πτυχιούχο ΠΕ Βιολόγο

· Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σχετικό με τις υδατοκαλλιέργειες

· Προϋπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών στη διαχείριση ιχθυοπληθυσμών σε δεξαμενές (τάισμα ψαριών, διαχείριση καθαριότητα δεξαμενών)

· Εμπειρία στις αναλυτικές εργαστηριακές τεχνικές σχετικές με τη διατροφή ιχθύων και μέτρησης πεπτικότητας τροφών στα ψάρια

· Πιστοποίηση FELASA κατηγορίας C ή ανώτερης

· Καλή γνώση Αγγλικών

· Γνώση χειρισμού Η/Υ και στατιστικών πακέτων

 

2. Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες ερευνητικού προγράμματος:

- Έναν/Μία πτυχιούχο ΠΕ βιολόγο ή συναφών επιστημών με:

· Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Βιολογία/Περιβαλλοντική Βιολογία ή συναφών επιστημών

· Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσιολογία Ιχθύων

· Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ερευνητικά προγράμματα

· Δύο (2) τουλάχιστον επιστημονικές δημοσιεύσεις ως πρώτος συγγραφέας σε peerreviewed διεθνή επιστημονικά περιοδικά με Impact Factor που αφορούν τη φυσιολογία ιχθύων

· Άριστη γνώση Αγγλικών

Αιτήσεις και στις δύο (2) Προκηρύξεις έως 05/02/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίου Λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ Α. Ε. στην Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας, για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης:

  • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων: 1 άτομο

Αιτήσεις: 25/01 – 29/01/2021.

 

ΙΤΕ

Μία (1) θέση, μεταδιδακτορικού ερευνητή.

Απαραίτητα προσόντα

1. Δίπλωμα / Πτυχίο

Διδακτορικός Τίτλος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικών ή άλλων Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Μηχανικού.

2. Γνώσεις

Γνώσεις Μαθηματικής και Υπολογιστικής Μοντελοποίησης,

Γνώσεις Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Στοχαστικών Μεθόδων

Κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο: στοχαστική μοντελοποίηση, στατιστική μηχανική, διαφορικές εξισώσεις, αριθμητική ανάλυση.

3. Εμπειρία

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεθόδους στοχαστικής μοντελοποίησης πολύπλοκων συστημάτων

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε δύο ή περισσότερες από τις παρακάτω περιοχές: Αριθμητική Ανάλυση, Μοριακές Προσομοιώσεις, Στοχαστική Ανάλυση, Μέθοδοι Monte Carlo, Μέθοδοι Μοριακής Δυναμικής.

Δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Αιτήσεις έως 05/02/2021.

 

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΚΕΘΕ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΚΕΘΕ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΤΕ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ