03.08.20 | 14:29

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Να κηρυχθεί ο Δήμος Κισσάμου πλημμυρόπληκτος ζητά ο Δήμαρχος
02.01.15 | 12:00

Να κηρυχθεί ο Δήμος Κισσάμου πλημμυρόπληκτος ζητά ο Δήμαρχος

Να κηρυχθεί πλημμυρόπληκτος ο Δήμος Κισσάμου, ζητά με σημερινό κατεπείγον έγγραφό του, ο Δήμαρχος Θοδωρής Σταθάκης από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απ. Βουλγαράκη, με αφορμή τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν την παραμονή (31/12/2014) και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς (1/1/2015) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κισσάμου από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, που έκαναν την εμφάνιση τους. 

Στο έγγραφό του, ο κ. Σταθάκης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«Λόγω των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων που υπήρξαν την παραμονή (31 Δεκεμβρίου 2014) και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς (1 Ιανουαρίου 2015) στο Δήμο Κισσάμου, προκλήθηκαν πολύ μεγάλες ζημιές σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, καθώς και σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη θεομηνία. 

Πιο συγκεκριμένα, σοβαρότατες ζημιές έχουν καταγραφεί σε σημαντικά τμήματα του επαρχιακού, δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Κισσάμου, σε οικίες (καταστροφή οικοσυσκευών) και επιχειρήσεις ενώ πολύ μεγάλες ζημιές έχουν υπάρξει στο φυτι­κό και ζωικό κε­φά­λαι­ο, καθότι δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών (και οι συναφείς υποδομές) υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε όπως προχωρήσετε άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε ο Δήμος Κισσάμου να κηρυχτεί ως «ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΟΣ» προκειμένου στη συνέχεια να υπάρξει η δυνατότητα χο­ρή­γη­σης οι­κο­νο­μι­κής α­ρω­γής α­πό το Κρά­τος, για την α­πο­κα­τά­στα­ση των ζημιών στις δη­μό­σι­ες και ι­δι­ω­τι­κές υ­πο­δο­μές, κα­θώς και στις ε­πι­χει­ρή­σεις που επλήγησαν από τη θεομηνία».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ