17.10.17 | 14:38

 

ΑΡΧΕΙΟ » ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

«Κινητικότητα» στις προσλήψεις των νησιωτικών ΟΤΑ
31.05.13 | 19:00

Κινητικότητα στις προσλήψεις των νησιωτικών ΟΤΑ

Στην επίσπευση των προσλήψεων προσωπικού στους νησιωτικούς δήμους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της θερινής τουριστικής περιόδου, στοχεύει εγκύκλιος που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία διευκρινίζεται το καθεστώς που διέπει τους εν λόγω ΟΤΑ.

Μέσα στα άλλα, το Υπουργείο προτείνει στους νησιωτικούς δήμους, που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους από τις ήδη εγκεκριμένες προσλήψεις τακτικού προσωπικού, να υποβάλλουν αίτημα για μετατάξεις υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα, στο πλαίσιο της «κινητικότητας».

Συγκεκριμένα αναφέρεται: 

«Δεν απαιτείται απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ολοκλήρωσή διορισμών που ενδεχομένως εκκρεμούν από παλιές προκηρύξεις στους νησιωτικούς δήμους. Ως εκ τούτου, οι Δήμοι μπορούν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση ολοκλήρωση των εν λόγω διορισμών».

Καθώς και:

«Στην περίπτωση νησιωτικών δήμων όπου - μετά την ολοκλήρωση των κατά τα ανωτέρω προσλήψεων - υφίστανται ακόμη αναγκαίες προς πλήρωση κενές οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού, ο δήμος δύναται να προβεί στην κάλυψη κενών οργανικών του θέσεων με εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί μετατάξεων ή με την υποβολή αιτήματος για πρόσληψη, βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου».  

Όπως αναλύεται: 

«Το Υπουργείο Εσωτερικών προκρίνει, μεταξύ των δύο ανωτέρω επιλογών, την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων σε νησιωτικούς Δήμους με μετατάξεις, κατόπιν αιτήσεων υπαλλήλων.  Η επιλογή αυτή συνάδει με την ευρύτερη κυβερνητική πολιτική ενθάρρυνσης της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, που αποτελεί μία από τις βασικές μεθόδους αναδιοργάνωσης και εξυγίανσης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. 

Η ενθάρρυνση άλλωστε της εν λόγω επιλογής θα λειτουργήσει θετικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, καθώς θα προσφέρει τη δυνατότητα σε πολίτες, που πραγματικά το επιθυμούν, να μεταφέρουν το κέντρο των βιοτικών και επαγγελματικών τους σχέσεων στα ελληνικά νησιά και μακριά από τα αστικά κέντρα, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό στην προαγωγή όχι μόνο των Δήμων με τη στενή υπηρεσιακή έννοια αλλά της τοπικής νησιωτικής κοινωνίας εν τω συνόλω. 

Επιπλέον, οδηγεί σε κάλυψη των κενών θέσεων με υπαλλήλους διαθέτοντες ήδη εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, που έχουν την τεχνογνωσία άμεσα να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, ενώ επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται και δημοσιονομικό όφελος λόγω μείωσης της μισθολογικής δαπάνης των φορέων προέλευσης των μετατασσόμενων υπαλλήλων».

Ολόκληρη η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΔΩ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ