21.02.19 | 11:39

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κινητικότητα: Πώς καλύπτεται η μισθοδοσία - Πιστώσεις για μετατάξεις / αποσπάσεις
21.06.18 | 07:55

Κινητικότητα: Πώς καλύπτεται η μισθοδοσία - Πιστώσεις για μετατάξεις / αποσπάσεις

Την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4440/16 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, ασυμβίβαστα κ.λπ.» και τη δυνατότητα μεταφοράς των αναγκαίων πιστώσεων από το Υπ. Οικονομικών, για την ολοκλήρωση μετατάξεων ή αποσπάσεων μεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ορίζει το άρθρο 120 και οι παράγραφοι 1 και 2 του δημοσιευμένου σε ΦΕΚ Νόμου «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.  

Ειδικότερα,

- Με την παρ.1 του άρθρου 120 προστίθεται νέα παρ. 5 στο άρθρο 15 του Ν.4440/16 με την οποία ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων για την ολοκλήρωση μετατάξεων ή αποσπάσεων μεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Ν.4440/16, από πιστώσεις που εγγράφονται σε διακριτό Κωδικό Αριθμό Εξόδων του ειδικού φορέα “Γενικές Κρατικές Δαπάνες“ του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

- Με την παρ.2 του άρθρου 120 προστίθεται νέα παρ. 4 στο άρθρο 19 του Ν.4440/16 με την οποία ορίζεται ότι η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων, καθώς και των αποσπάσεων και μετατάξεων που προβλέπονται κατά παρέκκλιση του Ν.4440/16, στις περιπτώσεις που προκαλείται δαπάνη στο φορέα υποδοχής και αποκλειστικά για υπαλλήλους που προέρχονται από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης και για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ που προέρχονται από φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4440/16.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ