19.12.18 | 14:40

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κινήσεις επίσπευσης από το ΥΠΕΣ για τους “προσωρινούς” του ΑΣΕΠ Δήμων
12.11.17 | 11:33

Κινήσεις επίσπευσης από το ΥΠΕΣ για τους προσωρινούς του ΑΣΕΠ Δήμων

Καθοριστικής σημασίας κρίνεται η άμεση ανταπόκριση των Δήμων, που δεν έχουν ακόμη στείλει στοιχεία για τους εργαζόμενους που απασχολούν με βάση τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ, προκειμένου να επισπευτεί η διαδικασία διασφάλισης της εργασίας της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4483/2017 (πολυνομοσχέδιο). Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του epoli.gr το υπουργείο Εσωτερικών εμφανίζεται πρόθυμο να συμβάλει κι αυτό, ώστε να περάσει γρήγορα η διαδικασία στην επόμενη φάση.  

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση - ρεπορτάζ, το άρθρο 82 αφορά στη δυνατότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού να απασχολήσουν εργαζόμενους κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, οι οποίοι προσλήφθηκαν στη βάση προσωρινών πινάκων του ΑΣΕΠ, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες και παρέμειναν στην εργασία τους πέραν των προβλεπόμενων τεσσάρων μηνών (άρθρο 21, ν.3584/2007), καθώς «πάγωσε» η διαδικασία έκδοσης των οριστικών πινάκων, στο πλαίσιο της υιοθέτησης και εφαρμογής των προβλέψεων των μνημονίων, από το 2010 και έπειτα.

Εν τω μεταξύ, οι διαδικασίες οριστικοποίησης των επιτυχόντων των παλιών διαγωνισμών ενεργοποιήθηκαν, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στη συνέχιση της εργασίας των τοποθετημένων από τους προσωρινούς πίνακες.

Ωστόσο, τρεις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου και της συγκεκριμένης ρύθμισης, φαίνεται ότι, δεν έχουν αποστείλει όλοι οι Δήμοι τα στοιχεία του προσωπικού που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης στο ΑΣΕΠ, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα, η διάταξη έδινε περιθώριο ενός μήνα για την συλλογή και αποστολή των στοιχείων, έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στους εργαζόμενους.   

Παρόλα αυτά, η καθυστέρηση δεν αποφεύχθηκε, προκαλώντας ανησυχία στους εργαζόμενους και αντιδράσεις, ενώ η ΠΟΕ – ΟΤΑ επιρρίπτει ευθύνες στο υπουργείο Εσωτερικών. Πηγές του υπουργείου, τόνισαν για το θέμα στο epoli.gr:

«Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται να εφαρμοστεί ενιαία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πρώτα όλοι οι Δήμοι να στείλουν τα στοιχεία του προσωπικού τους για να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα. Οι περισσότεροι Δήμοι το έκαναν εγκαίρως. Το υπουργείο, σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, θα αναζητήσει στις βάσεις δεδομένων του τα σχετικά στοιχεία και θα καλέσει τους λίγους Δήμους που έχουν αμελήσει να στείλουν τους πίνακες με τα ονόματα των εργαζομένων, να το κάνουν το συντομότερο. Το υπουργείο όχι μόνο δεν καθυστέρησε την εφαρμογή της ρύθμισης, αλλά αναλαμβάνει περισσότερα απ’ όσα του αναλογούν σε αυτή τη διαδικασία».

Υπενθυμίζεται ότι, στις 28 Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες προς τους ΟΤΑ για την εφαρμογή της διάταξης, ενώ τα βασικά βήματα περιγράφονταν και στο ίδιο το άρθρο, ως ακολούθως.   

 

Η διαδικασία

1. Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών οφείλουν να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ όλες τις περιπτώσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης, συμπληρώνοντας τον ειδικό Πίνακα.

2. Στη συνέχεια, ο ανωτέρω Πίνακας θα αποστέλλεται από τους φορείς άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΣΕΠ.

3. Το ΑΣΕΠ θα καταρτίσει πίνακες υποψηφίων ανά κατηγορία, κλάδο / ειδικότητα / υπηρεσία απασχόλησης και Περιφερειακή Ενότητα, βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν στους οριστικούς πίνακες κατάταξης της οικείας προκήρυξης του ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

4. Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ, οι οποίοι επιθυμούν την κάλυψη κενών θέσεων των συγκεκριμένων κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, κατ’ εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, θα πρέπει να αποστείλουν προς το υπουργείο αίτημα κάλυψης των θέσεων αυτών.

5. Τα αιτήματα που θα συγκεντρωθούν στο υπουργείο θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλέσει, με δημόσια πρόσκληση, τους περιλαμβανόμενους στους πίνακες υποψηφίων να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους για την κάλυψη των θέσεων και να δηλώσουν γραπτώς τις προτιμήσεις τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

6. Η επιλογή των υποψηφίων στις νέες θέσεις θα γίνει με Απόφαση του ΑΣΕΠ, με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντιστοίχων κλάδων / ειδικοτήτων και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ