24.10.20 | 22:44

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΦΟΡΕΙΣ » ΠΕΤΑ Α.Ε.

Κέρδη και ανανέωση της θητείας του Δ.Σ. για την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.
27.06.13 | 09:46

Κέρδη και ανανέωση της θητείας του Δ.Σ. για την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Η Ετήσια Τακτική Συνέλευση της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ενέκρινε τα αποτελέσματα χρήσης 2012 και  ανανέωσε τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου για την διετία 2013-2015.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. Δημήτρη Καλογερόπουλου - Δημοτικού Συμβούλου Αιγιαλείας & τ. Δημάρχου, τα ολικά αποτελέσματα της εκμεταλλεύσεως (κέρδη) ανήλθαν σε ευρώ 103.621,83 και τα ολικά κέρδη χρήσεως, όπως εμφανίζονται στην κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, ανήλθαν σε ευρώ 36.296,00 (κέρδη).

Στόχος της διοίκησης της εταιρείας για το 2013 είναι να κατακτήσει, στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη θέση της ως:

· Εργαλείο υποστήριξης της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

· Εργαλείο προώθησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. επιδιώκει να προσφέρει καινοτόμες αλλά και πρακτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αξιοποιώντας το κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της και δημιουργώντας ισχυρές σχέσεις συνεργασίας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

1. Υποστήριξη της υλοποίησης ανταποδοτικών αναπτυξιακών έργων των Δήμων και Περιφερειών.

2. Υποστήριξη της Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ.

3. Υποστήριξη στην ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους Δήμους και Περιφέρειες.

4. Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ως τελικός δικαιούχος.

Photo: ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ