20.06.21 | 18:59

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καθαριστές, μάγειρες, εργάτες, φύλακες, υπάλληλοι γραφείου σε Προκηρύξεις ΟΤΑ, ΔΕΔΔΗΕ
07.06.21 | 09:48

Καθαριστές, μάγειρες, εργάτες, φύλακες, υπάλληλοι γραφείου σε Προκηρύξεις ΟΤΑ, ΔΕΔΔΗΕ

Όπως κάνει καθημερινά, το πρωί της Δευτέρας το epoli.gr παρουσιάζει Προκηρύξεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εταιρειών του ευρύτερου Δημοσίου. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 4 μήνες), τριών (3) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενα δράσης πυρασφάλειας:

 • ΥΕ – ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Χωρίς τυπικά προσόντα

Αιτήσεις: Έως 13/06/21.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (έως 2 μήνες) συνολικά τριάντα τριών ατόμων, για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων:

 • Ενός (1) αρχηγού συντονιστή αποφοίτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (σε έλλειψη Δευτεροβάθμιας με εμπειρία στις κατασκηνώσεις)
 • Ενός (1) κοινοτάρχη επιμελητή αποφοίτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κατασκηνωτική εμπειρία
 • Πέντε (5) γυμναστών πτυχιούχων
 • Δώδεκα (12) ομαδαρχών αποφοίτων τουλάχιστον Β’ τάξεως Λυκείου
 • Ενός (1) Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού
 • Ενός (1) ιατρού και ελλείψει αυτού ενός (1) νοσηλευτή
 • Ενός (1) νοσηλευτή και ελλείψει αυτού ενός (1) βοηθού νοσηλευτή
 • Ενός (1) μάγειρα
 • Έξι (6) τραπεζοκόμων
 • Δύο (2) καθαριστριών/-ων
 • Ενός (1) φύλακα
 • Ενός (1) εργάτη γενικών καθηκόντων

Αιτήσεις: Έως 17/06/21.

 

ΔΕΔΔΗΕ (∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου)

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων ∆ικτύων: 3 άτομα, 8 μήνες
 • ∆Ε ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆Ο2/Α: 1 άτομο, 8 μήνες
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Τ3/Α): 1 άτομο, 8 μήνες

Αιτήσεις: 08/06 – 17/06/21.

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ (∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου) | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ