17.10.17 | 14:38

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατεπείγουσα εγκύκλιος για την επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ
04.09.13 | 11:42

Κατεπείγουσα εγκύκλιος για την επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ

Τα κριτήρια και τη διαδικασία για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού ορίζει με κατεπείγουσα εγκύκλιό του, το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Η εγκύκλιος έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος, καθώς όπως αναφέρεται, «από το 2009 και εντεύθεν δεν έχουν γίνει επιλογές προϊσταµένων οργανικών µονάδων»!

Συγκεκριμένα, η διαδικασία που ορίζεται έχει ως εξής:

«Οι φορείς θα πρέπει να προκηρύξουν τις θέσεις για την επιλογή των προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τµηµάτων. Κατ’ αρχήν θα επιλεγούν προϊστάµενοι διευθύνσεων και στη συνέχεια θα επιλεγούν προϊστάµενοι τµηµάτων. 

Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταµένων οργανικών µονάδων θα πρέπει οι ∆ιευθύνσεις Προσωπικού/∆ιοικητικού να ακολουθήσουν διαδοχικά τις παρακάτω ενέργειες: 

- Έκδοση απόφασης - προκήρυξης θέσεων προϊσταµένων οργανικών µονάδων.
 
- Συλλογή αιτήσεων υποψηφιότητας.
 
- Υποβολή ερωτήµατος προς το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή το Υπηρεσιακό Συµβούλιο για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων.

Η έκδοση απόφασης-προκήρυξης των θέσεων προϊσταµένων όλων των οργανικών µονάδων αποτελεί την πρώτη ενέργεια στην οποία θα πρέπει να προβεί η ∆ιοίκηση για την επιλογή αυτών».

Αναλυτικά η εγκύκλιος ΕΔΩ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ