25.08.19 | 20:49

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κατάργηση ΝΠΙΔ του Δημοσίου και ευθύνες - Τι ισχύει [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]
14.05.18 | 17:38

Κατάργηση ΝΠΙΔ του Δημοσίου και ευθύνες - Τι ισχύει [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]

Ότι, οι διατάξεις των άρθρων 115 του ν. 2238/1994 και 50 του ν. 4174/2013, σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων τα νομικά πρόσωπα, δεν έχουν εφαρμογή σε Διευθύνοντα Σύμβουλο νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα που καταργείται με νόμο, στην περίπτωση που στον καταργητικό νόμο ορίζεται ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις του καταργηθέντος νομικού προσώπου μεταφέρονται στο σύνολό τους σε φορέα ο οποίος καθίσταται καθολικός διάδοχος, γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία (ψήφοι 7 έναντι 1) το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος της ΑΑΕΔ.

Το ερώτημα αφορά το ΝΠΙΔ με την επωνυμία Εθελοντικός Οργανισμός «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ», που καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 56 του παρ.1 του ν. 4002/2011, και μεταγενέστερα του βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα.

Ακολουθεί ολόκληρη η Γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ