05.06.20 | 14:38

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

“Καταιγίδα” δημοσιεύσεων σε ΦΕΚ διορισμών επιτυχόντων της 3Κ σε Δήμους
08.11.19 | 19:57

Καταιγίδα δημοσιεύσεων σε ΦΕΚ διορισμών επιτυχόντων της 3Κ σε Δήμους

Πολυάριθμοι διορισμοί επιτυχόντων - με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ (επισυνάπτονται) - της Προκήρυξης 3Κ και τις 8.166 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, το βράδυ της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα,

  • Δήμος Β. Κέρκυρας
  • Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
  • Δήμος Ελευσίνας
  • Δήμος Πάρου
  • Δήμος Μυκόνου
  • Δήμος Ν. Σμύρνης
  • Δήμος Καλαμάτας
  • Δήμος Τρίπολης
  • Δήμος Εορδαίας

ΔΗΜΟΣ Β. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΙ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΠΑΡΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ