23.07.18 | 05:12

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγραφή προσωπικού - συμβασιούχων: Ποιοι Δήμοι δεν έχουν στείλει στοιχεία
12.08.17 | 08:03

Καταγραφή προσωπικού - συμβασιούχων: Ποιοι Δήμοι δεν έχουν στείλει στοιχεία

Άμεσα, να ενημερώσουν (συμπλήρωση και ανάρτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών του πίνακα “STELEXOSH17_”), για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων τους, καλεί με έγγραφό του το Υπ. Εσωτερικών, Δήμους της Χώρας.

Η εγκύκλιος - έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, που είτε στελεχώνει τις οργανικές μονάδες Δήμων, είτε παρέχει υπηρεσίες σε αυτές βάσει σχετικής σύμβασης, αναρτώντας πίνακα με τα ζητούμενα στοιχεία ανά άτομο, επισημαίνοντας ότι, «αν και έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα από την προθεσμία που είχε τεθεί για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών (από την 24.7.2017)», 81 Δήμοι δεν έχουν ανταποκριθεί έως την 9η Αυγούστου 2017.  

Οι 81 Δήμοι

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ