18.01.19 | 10:04

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Καταγγελίες και πρόταση της ΔΑΣ-ΟΤΑ για τη ΣΣΕ στους Δήμους
12.02.18 | 08:01

Καταγγελίες και πρόταση της ΔΑΣ-ΟΤΑ για τη ΣΣΕ στους Δήμους

Ανακοίνωση – πρόταση της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στην οποία αρχικά καταγγέλλει ότι, δεν δίνεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης οικονομικών θεμάτων παρά μόνο θεσμικών, ενώ στη συνέχεια διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της ότι, πρέπει να επεκταθεί και στους εργαζομένους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ.

Η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέλος, παρατηρεί πως, η κάλυψη των εργαζομένων στους Δήμους, με εργασιακή σχέση Oρισμένου Xρόνου, θα πρέπει να επεκταθεί όχι μόνο ως μέλη των Συλλόγων - Μελών της ΠΟΕ-ΟΤΑ, αλλά και ως ισότιμα μέλη στην Ομοσπονδία, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασής της για τη Σ.Σ.Ε.:

1. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλες τις δραστηριότητες των ΟΤΑ όπως προέκυψαν από το Καλλικράτη (Δήμοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ, ΦΟΣΔΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΠ) καθώς και σ όλες τις μορφές εργασιακών σχέσεων που προκύπτουν από την συμμετοχή των ΟΤΑ σε διάφορα προγράμματα (ΟΑΕΔ, ΜΑΘΗΤΕΙΑ, ΑΝΤΙΤΙΜΟ, ΣΥΜΒ. ΕΡΓΟΥ).

2. Επέκταση της ειδικής ΣΣΕ (ωράριο, άδειες) για το μόνιμο προσωπικό και στους ΙΔΑΧ ΙΔΟΧ με πρόσθεση ειδικοτήτων πχ μάγειρες, οικογενειακοί βοηθοί, τεχνίτες κομπρεσέρ, χειριστές γεωργικών ελκυστήρων κ.λπ.

3. Πλήρης ενσωμάτωση του καθεστώτος ειδικών αδειών των μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων και για τους ΙΔΟΧ (άδεια ασθένειας τέκνου, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.).

4. Εξομοίωση του ωραρίου των εργαζομένων παιδαγωγών σε βρεφικούς σταθμούς που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ με το ωράριο του υπολοίπου παιδαγωγικού προσωπικού.

5. Εφαρμογή του εκπαιδευτικού ωραρίου στους γυμναστές.

6. Ένταξη και άλλων κατηγοριών στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (μάγειροι, οικογ. βοηθοί, οικοδόμοι, ψυκτικοί κ.λπ.).

7. Αναγνώριση εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας με πλήρη κάλυψη σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων. Τεχνικοί ασφαλείας και γιατροί εργασίας σε όλους τους ΟΤΑ.

8. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού με νομοθετική ρύθμιση αφού ήδη μια σειρά από αποφάσεις δικαστηρίων κρίνουν ως αντισυνταγματική τη περικοπή.

9. Για τις συμβάσεις των συναδέλφων ΙΔΟΧ οι οποίοι εργάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4479/2017 ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 40 του νόμου 3986/11.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ