09.08.20 | 19:55

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

Καταγγελίες “παρατασιούχων” Δάφνης - Υμηττού: Διαψεύδει η Δημοτική Αρχή
29.03.18 | 07:40

Καταγγελίες παρατασιούχων Δάφνης - Υμηττού: Διαψεύδει η Δημοτική Αρχή

Διαψεύδει τις σοβαρές καταγγελίες συμβασιούχων – «παρατασιούχων», που έφτασαν με ηλεκτρονική μήνυμα (με στοιχεία) στο epoli.gr και κάνουν λόγο για φερόμενη μη δικαιολογημένη καταβολή υπερωριών σε δημοτικούς υπαλλήλους, αδιαφανή διαδικασία καταστροφής παλαιών κάδων και τέλος, μη καταβολή – περικοπή αποδοχών των εν λόγω εργαζομένων, κατά την περίοδο των επί μακρό και μεγάλων κινητοποιήσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα των Δήμων, η Δημοτική Αρχή Δάφνης – Υμηττού.

Το epoli.gr ως οφείλει, αφού επικοινώνησε και με τον Δήμο και με τον Δήμαρχο προσωπικά, από την πρώτη στιγμή με την παρουσίαση του θέματος, για την πληρότητα και την αντικειμενική παρουσίαση αυτού, δημοσιεύει, σήμερα, την επιστολή – απάντηση της Δημοτικής Αρχής

 

H προς δημοσίευση ανακοίνωση

«Με αφορμή τα δημοσιεύματά σας την 28-3-2018, προς αποκατάσταση της αλήθειας και ενημέρωση της κοινωνίας, και δεδομένου ότι, τα δημοσιεύματα αυτά θίγουν τόσο το Δήμο μας όσο και γενικότερα τη δημόσια διοίκηση, σας γνωρίζουμε ότι, όσον αφορά:

Α) τις υπερωρίες προσωπικού: Σύμφωνα με το Π.Δ. 136/2011 άρθρο 1 παρ. 2β περιπτ. ιι, Χρηματικό Ένταλμα που αφορά υπερωρίες, δεν μπορεί να πληρωθεί χωρίς τον έλεγχο της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συνοδεύεται δε υποχρεωτικά, από όλα τα παραστατικά που απαιτούνται και ειδικότερα από: βεβαιώσεις του προϊσταμένου ή του εκάστοτε αντιδημάρχου, περί πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, βεβαίωση είτε του προϊσταμένου είτε του εκάστοτε αντιδημάρχου, για την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης, τις κάρτες παρουσίας σημασμένες με την ημέρα και την ώρα που τελέστηκε η υπερωρία, υπεύθυνες δηλώσεις του προσωπικού που τέλεσε την υπερωρία, απόφαση Δημάρχου συγκρότησης συνεργείου υπερωριών έτους, απόφαση Δημάρχου συγκρότησης συνεργείου υπερωριών μήνα και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) της δαπάνης. Η διαδικασία αυτή, τηρείται απαρέγκλιτα από το Δήμο μας, σε κάθε ένταλμα που αφορά υπερωρίες προσωπικού.

Β) την καταστροφή πεπαλαιωμένων κάδων: Ο Δήμος μας, μετά από πολλά χρόνια, προχώρησε στην καταστροφή 30 μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, κατόπιν της αριθμ. 228/28-12-2017 (ΑΔΑ6ΤΕ8Ω9Φ-Ζ27) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του από 5-12-2017 πρακτικού – σύμφωνης γνώμης της διαπαραταξιακής επιτροπής αχρήστου υλικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006. Για λόγους δε οικονομίας και προστασίας του δημόσιου χρήματος πριν την καταστροφή αφαιρείται κάθε επιμέρους υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επισκευή άλλων κάδων (ρόδες, καπάκια κ.λ.π).

Γ) τις περικοπές αποδοχών εργαζομένων που συμμετείχαν σε καταλήψεις: Κατόπιν καταγγελίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), τεσσάρων εργαζομένων ΙΔΟΧ σχετικά και με το θέμα περικοπής των αποδοχών τους λόγω καταλήψεων για το διάστημα 19-6-2017 / 28-6-2017 και μετά από σύνταξη Δελτίου Εργατικής διαφοράς, κατατέθηκε στο Σ.ΕΠ.Ε. πολυσέλιδο υπόμνημα του Δήμου. Μεταξύ άλλων στο υπόμνημα αναφέρεται  ότι, λόγω της κατάληψης και της μη παροχής εργασίας για το επίμαχο διάστημα και βάσει α) του αρίθμ. πρωτ: 44002/14-10-2011 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Περικοπή αποδοχών προσωπικού», το οποίο αναφέρει ότι, «σε κάθε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών δήμων, αμαξοστασίων κ.λ.π, περικόπτονται για τις αντίστοιχες μέρες οι αποδοχές του προσωπικού τους, ακόμα και αν μέρος αυτού φέρεται να έχει σημάνει το δελτίο παρουσίας του», και β) του αριθμ. πρωτ: 2/70588/0022/5-12-2006 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Περικοπή αποδοχών σε περίπτωση απεργίας» το οποίο αναφέρει ότι, «Η κατά τα ανωτέρω περικοπή, πραγματοποιείται και σε κάθε περίπτωση αποχής από τα καθήκοντα των υπαλλήλων, ανεξάρτητα από τυχόν μερική άσκηση δραστηριότητας τους, δεδομένου ότι η άσκηση καθηκόντων για την οποία δικαιολογείται η καταβολή μισθού, νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων που είναι συνυφασμένες με την θέση που κατέχει ο εργαζόμενος και όχι μέρος αυτών», δεν μπορούσαν να καταβληθούν αποδοχές χωρίς να εγείρονται θέματα καταλογισμού στους υπογράφοντες τις μισθοδοτικές καταστάσεις και τα εντάλματα μισθοδοσίας.

Άλλωστε αν ανατρέξετε στα δημοσιεύματα της περιόδου εκείνης (19-6-2017 / 28-6-2017), η κατάσταση στην πόλη μας αλλά και γενικότερα, από την μη παροχή εργασίας στην αποκομιδή των απορριμμάτων, ήταν δυσβάστακτη από τη δυσοσμία των σκουπιδιών, οι καταγγελίες δε ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία ήταν συνεχείς, ενώ σε επίπεδο πρωτευούσης διατάχθηκε από τον Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, προκαταρκτική εξέταση αυτεπάγγελτης διαπίστωσης διάπραξης αδικημάτων από τη συνεχιζόμενη απεργία στις υπηρεσίες καθαριότητας.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι έως σήμερα, δεν έχουμε λάβει καμία επιστολή που να αφορά στο εν λόγω θέμα από την Γενική  Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης.     

Κλείνοντας ζητάμε την άμεση δημοσίευση του παρόντος, με ανάλογη παρουσίαση και ενδεδειγμένο τονισμό των πραγματικών ως άνω αναφερομένων περιστατικών, για την ενημέρωση της κοινωνίας και την αποκατάσταση της αλήθειας.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ