21.02.19 | 11:26

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΣ: “Καταβολή μισθού σε ημερομίσθιους υπαλλήλους Δήμου”
07.06.18 | 06:26

ΕΣ: Καταβολή μισθού σε ημερομίσθιους υπαλλήλους Δήμου

Με την υπ’ αριθμ. 18/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι είναι νόμιμο το χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπαλλήλων που προσελήφθησαν προκειμένου να πραγματοποιήσουν πέντε (5) ημερομίσθια για την κάλυψη αναγκών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ως επείγουσες και εποχιακές. Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι εργάστηκαν στη διοργάνωση μίας εμποροπανήγυρης, αλλά και σε συντηρήσεις σχολικών κτιρίων.

Όπως παρουσιάζει αποκλειστικά και αναλύει, σήμερα, το epoli.gr το Κλιμάκιο έκρινε μεν ότι η πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τις συγκεκριμένες απασχολήσεις δεν καλύπτει κάποια επείγουσα και εποχιακή ανάγκη, αλλά αντίθετα ότι είναι πάγια, καθώς ανακύπτει κάθε χρόνο. Υπ’ αυτή την έννοια κακώς προσελήφθησαν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, η δε εργασία τους προσιδιάζει σε κάποια ελαστική μορφή απασχόλησης, μη συμβατή με όσα ισχύουν για τον δημόσιο τομέα. Πλην όμως το Κλιμάκιο θεώρησε το χρηματικό ένταλμα κρίνοντας ότι τα όργανα του Δήμου βρίσκονταν σε συγγνωστή πλάνη, όταν συνήψαν τις εργασιακές σχέσεις, δηλαδή χωρίς δόλο ή βαριά αμέλεια έκριναν ότι θα ήταν προς το συμφέρον του Δήμου, καθόσον με αυτό τον τρόπο δεν θα χρειαζόταν να συναφθούν μεγαλύτερου χρόνου συμβάσεις με σημαντικότερη οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο.

Ακολουθεί η Πράξη

Η ΠΡΑΞΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ