20.10.20 | 18:22

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΗ καταβολή δικαιούμενων ποσών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους
24.11.16 | 07:22

ΜΗ καταβολή δικαιούμενων ποσών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους

Μη καταβολή, αναδρομικά, της υπερβάλλουσας μείωσης εργαζομένων που επέστρεψαν σε Δήμους μετά τη θέση τους σε "διαθεσιμότητα", καταγγέλλουν στο epoli.gr πρόεδροι Συλλόγων Εργαζομένων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. Επισημαίνεται ότι, με την Πράξη 122/2015 του I Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγκρίνεται η καταβολή αναδρομικά της υπερβάλλουσας μείωσης σε όσους εργαζόμενους επέστρεψαν σε Δήμους (Δημοτικοί Αστυνομικοί και Σχολικοί Φύλακες), αναδρομικά, μετά την "διαθεσιμότητα", στην οποία είχαν τεθεί.

Μία τέτοια περίπτωση είναι ο Δήμος Αιγάλεω, με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Γιάννη Τσούνη, να καταγγέλλει: 

«Στο Δήμο Αιγάλεω μέχρι και σήμερα δεν έχει καταβληθεί η υπερβάλλουσα μείωση στους εργαζόμενους που κρίθηκε πως την δικαιούνται.

Είναι οξύμωρο, οι πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου να γίνονται άμεσα αποδεκτές και εφαρμοστέες όταν προβλέπουν ζημία για τους εργαζόμενους, αλλά όχι όταν αποφασίζουν υπέρ τους».

Ενδεικτικά αναφέρουμε την «Διαπιστωτική Πράξη αναδρομικής χορήγησης προσωπικής διαφοράς» του Δήμου Αγίου Δημητρίου (ΑΔΑ: ΩΩ8ΗΩ63-6ΥΑ), που προχώρησε όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι στην καταβολή, αναδρομικά, της υπερβάλλουσας μείωσης στους δικαιούχους.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ