16.07.18 | 07:21

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ελ. Συν.: Καταβολή δεδουλευμένων σε συμβασιούχους από παράταση
08.08.17 | 19:37

Ελ. Συν.: Καταβολή δεδουλευμένων σε συμβασιούχους από παράταση

«Πράσινο φως» για την καταβολή δεδουλευμένων σε συμβασιούχους από παράταση «ανάβει» η απόφαση του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημιουργώντας νομολογιακή βάση, σύμφωνα με την οποία οι Δημοτικές Αρχές έπραξαν με «συγγνωστή πλάνη» ως προς τις διαδοχικές ανανεώσεις των συμβάσεων, την ώρα που εφάρμοζαν τον νόμο, και άρα οι δαπάνες μισθοδοσίας μπορούν να εκτελεστούν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αυγής και της Ηλέκτρας Βισκαδουράκη, η πρώτη απόφαση αφορούσε τον Δήμο Λάρισας για ειδικότητες που δεν είναι καθαριστές. Το ζήτημα εάν οι ειδικότητες πλην των καθαριστών, που όμως απασχολούνται στην υπηρεσία καθαριότητας, εμπίπτουν στις διατάξεις περί παρατάσεων των συμβάσεων είχε προκαλέσει διχογνωμία μεταξύ των νομικών. Σε κάθε περίπτωση, η θετική έκβαση της υπόθεσης, σύμφωνα με νομικούς, συνιστά μια καλή βάση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους Δήμους έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να ξεμπλοκάρει η καταβολή των δεδουλευμένων.

Η απόφαση του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά τη μισθοδοσία ενός ΔΕ ηχολήπτη, που είχε προσληφθεί στη Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού Λάρισας, και ακόμη 10 συμβασιούχους διαφόρων ειδικοτήτων που απασχολούνταν στο δημοτικό αμαξοστάσιο, όπως του μηχανοτεχνίτη, του ηλεκτροσυγκολλητή, του οδηγού φορτηγού, του λιπαντή, του τορναδόρου και του φύλακα αμαξοστασίου.

Το ζήτημα καταβολής της μισθοδοσίας αφορά την περίοδο 7.11.2016 έως 30.11.2016 για συμβάσεις που είχαν συναφθεί την περίοδο 28.01.2016 έως 27.9.2016 και παρατάθηκαν από 7.11.2016 έως 31.12.2017. Με βάση τη γνώμη του αναπληρωτή επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι συμβάσεις αφ’ ενός “δεν συνεισέφεραν στην καθαριότητα κτηρίων του Δήμου Λαρισαίων”, αφ’ ετέρου “οι ειδικότητες δεν σχετίζονταν με την υπηρεσία καθαριότητας”. Ο Δήμος Λάρισας υπέβαλε εκ νέου το αίτημα στον αναπληρωτή επίτροπο για έγκριση τα εντάλματα μισθοδοσίας.

Ο αναπληρωτής επίτροπος απάντησε ότι οι εν λόγω συμβάσεις αντιβαίνουν στο αρ. 103 του Συντάγματος περί προσλήψεων στο Δημόσιο και πως οι δαπάνες “εκτελούνται σε βάρος των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και των κάθε είδους εσόδων των δήμων”. Επίσης ανέφερε ότι παρατάσεις των συμβάσεων αντιβαίνουν στις συνταγματικές επιταγές και την προϋπάρχουσα νομοθεσία.

Εξέφρασε τη γνώμη ότι η ρύθμιση (αρ. 25 Ν. 4456/2017) για νομιμοποίηση των διενεργηθεισών δαπανών μισθοδοσίας είναι αντισυνταγματική. Έθεσε, μάλιστα, το ζήτημα του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο για να υπερασπιστεί την άποψη ότι “είναι άλλο ζήτημα -που δεν αφορά τον προληπτικό έλεγχο στο παρόν στάδιο- το ότι η συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων παρά την έλλειψη έγκυρου συμβατικού δεσμού γεννά σχέση υποκαταστάσεως και μια διαφορετική νομική κατάσταση, η οποία ως προς τις οφειλόμενες αποδοχές, παρέχει αξίωση καταβολής”.

Γι’ αυτόν τον λόγο ο αναπληρωτής επίτροπος δεν ενέκρινε τα εντάλματα πληρωμής και έστειλε την υπόθεση στο Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου, το οποίο διαπίστωσε ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις παρατάσεις συμβάσεων διακατέχονται από “ασάφεια” και προκαλούν “σύγχυση” στο πεδίο των δημόσιων υπηρεσιών καθαριότητας. Υποστήριξε, όμως, ότι “τα αρμόδια όργανα του δήμου δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των συνταγματικών διατάξεων, αλλά υπολαμβάνοντας λόγω συγγνωστής πλάνης ότι ήταν υποχρεωμένα να προβούν στην επίμαχη παράταση των σχετικών συμβάσεων”. Έτσι το κλιμάκιο έκρινε ότι τα εντάλματα πληρωμής μισθοδοσίας μπορούν να πληρωθούν λόγω συγγνωστής πλάνης, παρότι “δεν είναι νόμιμα”, αφού “οι παρατάσεις των συμβάσεων έχουν κριθεί αντισυνταγματικές”.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ