25.08.19 | 22:12

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ημερομηνίες εκλογής νέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο Δημόσιο
11.06.18 | 16:00

Οι ημερομηνίες εκλογής νέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο Δημόσιο

Με δεδομένο ότι, ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2018 λήγει η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε σχετική εγκύκλιο.

Κυριότερα, ως προς τα χρονοδιαγράμματα, επισημαίνονται τα εξής:

- Η κατάρτιση των πινάκων εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους εκλογής, δηλ. μέχρι τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018.

- H ψηφοφορία διεξάγεται σε εργάσιμη ημέρα (και όχι ημέρα Σάββατο, όπως ίσχυε), η οποία θα πρέπει να έχει καθορισθεί το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του έτους εκλογής, δηλ. μέχρι τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι σχετικές διαδικασίες αφορούν την εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2019 έως 31-12-2020.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ