25.08.19 | 20:53

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρονικά η επικοινωνία ΟΤΑ και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με το ΥΠΕΣ
15.05.18 | 10:52

Ηλεκτρονικά η επικοινωνία ΟΤΑ και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με το ΥΠΕΣ

Από τις 30 Μαρτίου 2018, το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε πλήρη λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», το οποίο αντικατέστησε την παραδοσιακή έντυπη διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοκόλλου, σύνταξης, υπογραφής, εσωτερικής διακίνησης, διεκπεραίωσης και αρχειοθέτησης εγγράφων.

Με το ως γνωστόν ότι, το μεγαλύτερο μέρος της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Υπουργείου Εσωτερικών διακινείται από και προς τους φορείς που ανήκουν στο χώρο εποπτείας του και, κυρίως, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Ο.Τ.Α. της χώρας, το ΥΠΕΣ επισημαίνει προς αυτούς πως, από τις 20 Ιουνίου 2018, προτίθεται να καθιερώσει την αποστολή και λήψη της αλληλογραφίας, από και προς τους φορείς αυτών, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΡΙΔΑ».

Για το λόγο αυτό, το Υπ. Εσωτερικών καλεί τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να αποστείλουν μέχρι την Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 τα κάτωθι:

1. Τα στοιχεία του σημείου επαφής με το φορέα τους για όλα τα θέματα σχετικά με τη διασύνδεση του φορέα με το πληροφοριακό σύστημα «ΙΡΙΔΑ» του Υπουργείου.

2. Τα στοιχεία των υπαλλήλων του φορέα (δύο έως τεσσάρων ατόμων) που θα οριστούν χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «ΙΡΙΔΑ» για τον ανωτέρω σκοπό διακίνησης της αλληλογραφίας.

3. Τις διευθύνσεις των κτιρίων και το φάσμα των IP διευθύνσεων των κτιρίων του φορέα στα οποία θα λειτουργούν τα σημεία εισόδου/εξόδου των εγγράφων που διακινούνται μεταξύ του φορέα και του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Τη διαθεσιμότητα ή μη συσκευών ψηφιοποίησης (σαρωτές, φωτοτυπικά, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα) στα σημεία εισόδου/εξόδου του φορέα.

5. Τη διαθεσιμότητα ή μη ψηφιακών υπογραφών των χρηστών που θα οριστούν από το φορέα.

Τα ανωτέρω στοιχεία να συμπληρωθούν σε αρχείο excel που επισυνάπτεται στο σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΣ (επισυνάπτεται) και να αποσταλούν στο email irida.support@ypes.gr.

 

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ