08.03.21 | 12:38

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γραμματείς, Οδηγοί, Καθαριστές, Πτυχιούχοι σε Προκηρύξεις Δήμων, Περιφερειών. Από σήμερα αιτήσεις
23.01.21 | 10:14

Γραμματείς, Οδηγοί, Καθαριστές, Πτυχιούχοι σε Προκηρύξεις Δήμων, Περιφερειών. Από σήμερα αιτήσεις

Πολλές ειδικότητες και σημαντικός αριθμός συμβασιούχων σε Προκηρύξεις Περιφερειών και Δήμων, με αιτήσεις να ξεκινούν από σήμερα, Σάββατο, όπως παρουσιάζει το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, σε υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης κα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου:

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: 1 άτομο, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΠΕ Διοικητικού: 1, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΠΕ Πληροφορικής: 1, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 1, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΠΕ Γεωλόγων: 1, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: 2, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών: 2, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΠΕ Γεωπόνων: 5, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών: 2, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: 1, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΤΕ Πληροφορικής: 1, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΤΕ Μηχανικών: 1, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΤΕ Δομικών Έργων: 1, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: 1, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: 1, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΔΕ Οδηγών: 1, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Φορτωτής – Εκσκαφέας JCB): 1, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ): 1, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: 2, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες
 • ΥΕ Εργατών: 3, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες

Αιτήσεις: 25/01 – 29/01/2021.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, που εδρεύουν στη Λαμία:

 • ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας: 8 μήνες, 1

Αιτήσεις: 23/01 – 01/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ο Δήμος Αλμωπίας θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού:

 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 5 άτομα, από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/07/2021
 • ΔΕ Οδηγού: 1, από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/07/2021
 • ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Γκρέιντερ): 1, από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/07/2021
 • ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Φουξ): 1, από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/07/2021
 • ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Σαρώθρου): 1, από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/07/2021
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (εσωτερικού χώρου): 1, από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/07/2021
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικών Υπηρεσιών: 1, από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/07/2021
 • ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού Οικονομικών Υπηρεσιών: 1, από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/07/2021
 • ΔΕ Διοικητικού Οικονομικών Υπηρεσιών: 1, από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/07/2021

Αιτήσεις έως 27/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (6) μηνών που θα καλύψουν κατεπείγουσες, εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες εξυπηρέτησης των βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου και του δημοσίου συμφέροντος στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του:

 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Με επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 6 μήνες, 3 άτομα
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Με επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 6 μήνες, 2
 • ΥΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΕΣΤΥΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ): 6 μήνες, 1
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 6 μήνες, 2

Αιτήσεις έως 29/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2021, 5 άτομα
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2021, 3
 • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2021, 3

Αιτήσεις έως 01/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων ως ακολούθως:

 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 5/7/2021, δεκαπέντε (15) άτομα
 • ΥΕ Εργατών Οικοδόμων: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 5/7/2021, δύο (2)

Αιτήσεις: 23/01 – 26/01/2021.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ