11.08.20 | 15:50

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΝΣΚ: Γνωμοδότηση για την υπερβάλλουσα μείωση στο Δημόσιο
26.05.17 | 05:04

ΝΣΚ: Γνωμοδότηση για την υπερβάλλουσα μείωση στο Δημόσιο

Απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για το εάν πρέπει να συνεχίζεται η καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 σε δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος παραιτήθηκε από την υπηρεσία του και στη συνέχεια επανήλθε, παρουσιάζει και αναλύει, σήμερα, αποκλειστικά το epoli.gr.

Το ερώτημα υποβλήθηκε στο ΝΣΚ από την Περιφέρειας Κρήτης και αφορούσε σε υπάλληλό της, που παραιτήθηκε προκειμένου να συμμετάσχει στις Βουλευτικές Εκλογές του 2015, και επανήλθε αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία, σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη.

Το ΝΣΚ εξετάζοντας τη σχετική με το ερώτημα νομοθεσία απαντά ότι, στον εν λόγω υπάλληλο θα πρέπει να του καταβληθούν, από την επαναφορά του, οι αποδοχές που λάμβανε πριν την παραίτησή του, στις οποίες περιλαμβάνεται η υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 της παρ.2 του ν.4024/2011, «καθόσον αποτελεί τμήμα των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του».

Σύμφωνα με σημείο του “σκεπτικού” της εν λόγω απάντησης, ο επανερχόμενος υπάλληλος δεν πρέπει να βρεθεί σε δυσμενέστερη οικονομική θέση απ’ αυτή που βρισκόταν πριν την παραίτησή του, από τη στιγμή που η επάνοδός του στην ενεργό υπηρεσία έγινε χωρίς περιορισμούς ή ειδικές ρυθμίσεις.

Σε άλλο σημείο του “σκεπτικού” επισημαίνεται επίσης πως, η εν λόγω υπερβάλλουσα μείωση δημιουργήθηκε ως ένα μεταβατικό μέτρο προσαρμογής του εισοδήματος του υπαλλήλου στα νέα μισθολογικά μέτρα και ότι, ήδη, από 1-1-2016 ισχύει η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, με την οποία αντιμετωπίζονται τα θέματα των διαφορών των νέων αποδοχών των υπαλλήλων, σε σχέση με τις ήδη καταβαλλόμενες. «Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται διασφάλιση των αποδοχών των υπαλλήλων, προκειμένου να μην υπάρξει ανατροπή των οικογενειακών προϋπολογισμών», διευκρινίζει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

 

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο η γνωμοδότηση 

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ