11.08.20 | 15:35

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τις αποδοχές σε επίσχεση εργασίας συμβασιούχου
01.06.17 | 05:14

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τις αποδοχές σε επίσχεση εργασίας συμβασιούχου

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο ερώτημα εάν συμβασιούχος, που προέβη σε επίσχεση εργασίας, μετά την εκ μέρους της υπηρεσίας ανάκληση της λύσης της εργασιακής σύμβασης, δικαιούται αποδοχές του διαστήματος επίσχεσης, παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο το epoli.gr.

Η υπόθεση

Συμβασιούχος υπέγραψε σύμβαση ΙΔΟΧ με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, με τον Δήμο Μεγαλόπολης να είναι ο φορέας χρηματοδότησης του έργου, που προέβλεπε η προγραμματική.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η εν λόγω συμβασιούχος θα απασχολείτο στο ως άνω έργο ως τεχνικός συντήρησης αρχαιοτήτων από 1.4.2016 – 30.11.2016, με τη μισθοδοσία της να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Παρόλο που η τεχνικός συντήρησης ξεκίνησε να προσφέρει τις υπηρεσίες της από 1.4.2016 ο Δήμος δεν κατέβαλε προς αυτή τις μηνιαίες αποδοχές της (ούτε και στους λοιπούς της σχετικής απόφασης πρόσληψης), γιατί δεν υπέβαλε την προγραμματική σύμβαση σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας.

Επειδή η προγραμματική σύμβαση δεν είχε υποβληθεί από τον Δήμο προς έγκριση ούτε έως και την 3.6.2016, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας εξέδωσε Απόφαση λύσης των συμβάσεων εργασίας όλου του προσληφθέντος προσωπικού.

Λόγω της διάστασης που έλαβε το θέμα, και σε συνέχεια επανειλημμένων επαφών μεταξύ των μερών της προγραμματικής σύμβασης, η Προϊσταμένη της ΕΦΑ υπέβαλε προς τον αρμόδιο Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου Αρκαδίας υπόμνημα περί σπουδαιότητας και αναγκαιότητας του έργου. Τελικά, την 13.6.2016, η ΕΦΑ ενημερώθηκε ότι, το ζήτημα διευθετήθηκε και εξέδωσε απόφαση, με την οποία ανακάλεσε την Απόφαση λύσης της σύμβασης.

Όπως προέκυψε από το παρουσιολόγιο, η συμβασιούχος συνέχισε να προσφέρει εργασία καθ’ όλο το διάστημα από 7.6 – 20.6.2016, ακολούθως δε έλαβε 6 ημέρες κανονικής άδειας και 2 ημέρες αναρρωτικής, τη δε 1.7.2016 επέδωσε προς την ΕΦΑ εξώδικη δήλωση, με την οποία δήλωσε ότι, ασκεί επίσχεση εργασίας από 1.7.2016 και μέχρι την εξόφληση των “δεδουλευμένων” της, Απριλίου έως και Ιουνίου 2016.

Τελικά, οι οφειλόμενες αποδοχές του ανωτέρω τριμήνου κατεβλήθησαν προς όλους τους συμβασιούχους, σταδιακά, έως την 30.8.2016.

Ακολούθησε αλληλογραφία μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας και της συμβασιούχου, με την ΕΦΑ να ζητά την επιστροφή της συμβασιούχου στην εργασία της, λόγω της εξόφλησης των “δεδουλευμένων” της και τη δε συμβασιούχο να ζητά και την καταβολή αποδοχών επίσχεσης Ιουλίου.

Η συμβασιούχος, τελικά, μέσω email, την 22.8.2016, δήλωσε ότι, διακόπτει την επίσχεση.

Την 26.8.2016 επέστρεψε στην εργασία της και την 12.9.2016 υπέβαλε προς την ΕΦΑ αίτηση άμεσης καταβολής των αποδοχών του διαστήματος επίσχεσης, το οποίο προσδιόρισε από 1.7.2016 έως 22.8.2016.  

Το ερώτημα

Σε συνέχεια αυτών, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, μέσω της Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ.Α. απευθύνθηκε προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ρωτώντας εάν οφείλονται αποδοχές προς τη συμβασιούχο, κατά το διάστημα 1.7.2016 – 22.8.2016 (διάστημα επίσχεσης εργασίας).    

Η απάντηση

Το ΝΣΚ και το Ε’ Τμήμα, εξετάζοντας τη σχετική με την υπόθεση νομοθεσία, «…γνωμοδοτεί, ομόφωνα, ότι δεν οφείλονται προς τη Φ.Π. (σ.σ. συμβασιούχος) αποδοχές για το χρονικό διάστημα 1.7.2016 έως 22.8.2016».

 

Ακολουθει ολόκληρη η Γνωμοδότηση

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ