16.09.19 | 09:16

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φυσικοθεραπευτές: “Επίδομα ΒΑΕ όπως υπάλληλοι δήμων στα απορρίμματα”
28.11.17 | 18:04

Φυσικοθεραπευτές: Επίδομα ΒΑΕ όπως υπάλληλοι δήμων στα απορρίμματα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών, ζητώντας την χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, στηριζόμενος στο θέμα που παρουσίασε πρώτο και αποκλειστικά το epoli.gr αυτό της χορήγησης του επιδόματος σε υπαλλήλους ΟΤΑ διαχείρισης - επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, βάσει σχετικής νομοθεσίας και αντίστοιχης ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών [βλ. και ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ].

«...Το πλέον κρίσιμο στοιχείο ή άλλως το καθοριστικό κριτήριο για την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αποτελεί η επαφή με χώρους επεξεργασίας και διαλογής απορριμμάτων, ακόμη και αν ο υπάλληλος δεν ανήκει σε ειδικότητα που επιφορτίζεται με την εν γένει διαχείριση των απορριμμάτων, αρκεί να υφίσταται τις επιβαρυντικές επιπτώσεις, λόγω της παροχής των υπηρεσιών του σε χώρους όπου διενεργείται επεξεργασία απορριμμάτων», τονίζεται στην επιστολή, με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών να απαιτεί το ως άνω κριτήριο να εφαρμοστεί και στους χώρους των δημόσιων νοσοκομείων «και, αυτομάτως, οι εργαζόμενοι φυσικοθεραπευτές να καθίστανται δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ιδίως κατά το μέρος που οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες όχι απλώς εργάζονται μέσα σε νοσοκομειακούς χώρους, οι οποίοι δικαιολογούν την καταβολή του εν λόγω επιδόματος σε άλλους επαγγελματίες Υγείας, για παράδειγμα στους νοσηλευτές, αλλά παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατ’ αποκλειστικότητα εντός των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας, ερχόμενοι σε άμεση επαφή με πλήθος ασθενών και εκτιθέμενοι σε πλήθος ιογενών και, πάντως, εξαιρετικά βλαπτικών για την υγεία τους παραγόντων».

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης ανέφερε σχετικά με το θέμα:

“Συμπερασματικά, με βάση την ως άνω υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και χάριν της ενότητας της εννόμου τάξεως, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας οφείλει να εκδώσει αντίστοιχη εγκύκλιο, προσδιορίζοντας τους φυσικοθεραπευτές των δημόσιων νοσοκομείων και των λοιπών δομών παροχής υπηρεσιών Υγείας ως δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι ρυθμίσεις περί του συγκεκριμένου επιδόματος παύουν να εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο, στοιχείο που προσβάλλει την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων”.   

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ