20.04.21 | 00:51

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα φυσικά πρόσωπα - επιχειρήσεις που εντάσσονται στις ρυθμίσεις οφειλών προς Δήμους
12.03.21 | 13:10

Τα φυσικά πρόσωπα - επιχειρήσεις που εντάσσονται στις ρυθμίσεις οφειλών προς Δήμους

Τους δικαιούχους υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση των άρθρων 165 έως 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) – που ρυθμίζει οφειλές προς τους ΟΤΑ α’ Βαθμού, ορίζει ΚΥΑ των Στέλιου Πέτσα, Αν. Υπ. Εσωτερικών και Θεόδωρου Σκυλακάκη, Αν. Υπ. Οικονομικών:

α) Επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα [Δείτε Απόφαση]

β) Φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,

ββ) είναι άνεργοι,

βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,

βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Επισυνάπτεται η Απόφαση

Η ΚΥΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ