02.10.20 | 00:29

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

“Fast track” Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους - Έως σήμερα και αύριο οι αιτήσεις
10.09.20 | 08:33

Fast track Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους - Έως σήμερα και αύριο οι αιτήσεις

“Fast track” Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους, διαφόρων ειδικοτήτων προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών τους, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας, δέκα (10) ατόμων ΥΕ καθαριστών/στριών προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι καθαρισμοί στις σχολικές μονάδες.

Αιτήσεις έως 10/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, διάφορων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 3 μήνες, 1
 • ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: 3 μήνες, 2
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ: 3 μήνες, 3
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 3 μήνες, 3.

Αιτήσεις έως 10/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

O Δήμος Βόλβης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα πέντε (15) ατόμων, για την αντιμετώπιση αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

 • ΥΕ εργατών καθαριότητας – συνοδού απορριμματοφόρων: 2 μήνες, 10
 • ΔΕ χειριστής μηχανήματος έργου JCB: 4 μήνες, 1
 • ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων (πυροπροστασία): 4 μήνες, 4.

Αιτήσεις έως 11/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με χρονική διάρκεια σύμβασης από 11/9/2020 έως και 10/1/2021, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.

Αιτήσεις έως 10/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του με την ειδικότητα ΥΕ Εργάτη/τρια Καθαριότητας με χρονική διάρκεια 4 μηνών και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό του κεντρικού δημαρχείου του Δήμου Ζίτσας, καθώς και σε άλλα κτίρια του Δήμου.

Αιτήσεις έως 10/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας δώδεκα (12) ατόμων ΥΕ καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων εσωτερικών χώρων.

Αιτήσεις έως 10/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης που προέκυψαν λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ.

Αιτήσεις έως 11/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του:

 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 4 μήνες, 1.
 • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 4 μήνες, 9

Αιτήσεις: 10/09 – 11/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Πρόσληψη εννιά (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

 • ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων): Έως τέσσερεις (4) μήνες, Έξι (6).
 • ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας: Έως τέσσερεις (4) μήνες, Δύο (2)
 • ΔΕ Οδηγών: ‘Εως τέσσερεις (4) μήνες, Ένας (1).

Αιτήσεις έως 11/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

O Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα τέσσερα (14) ατόμων, προς κάλυψη των επειγουσών αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 4 μήνες, 14.

Αιτήσεις έως 10/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πρόσληψη προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών:

 • ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών κτιρίων.

Αιτήσεις έως 10/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, διαφόρων ειδικοτήτων.

Αιτήσεις έως 10/09/2020.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Περιφέρειες, Δήμους, Υπουργεία, Δημόσιο, ΔΕΗ [Προκηρύξεις]

Προσλήψεις συμβασιούχων σε Δημόσιο, Υπουργεία, ΔΕΗ [Προκηρύξεις]

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΩ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ