16.09.19 | 03:03

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φάκελος “Περιφέρειες”: Λειτουργικά προβλήματα - Απαιτούνται λύσεις
08.12.17 | 07:17

Φάκελος Περιφέρειες: Λειτουργικά προβλήματα - Απαιτούνται λύσεις

Ενόψει της έναρξης, σήμερα, των εργασιών του 5ου Τακτικού Συνεδρίου της ΕΝ.Π.Ε., τον φάκελο “προβληματισμοί” ανοίγει το epoli.gr για την εξέλιξη και την αναβάθμιση του θεσμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Είναι γεγονός ότι, κατά την εφαρμογή του Ν.3852/10 έχουν παρουσιασθεί λειτουργικά κενά και αδυναμίες, που δυσκολεύουν την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η ύπαρξη μίας Οικονομικής Επιτροπής για ολόκληρη την Περιφέρεια, όταν παλαιότερα σε κάθε Νομαρχία υπήρχαν ανάλογα με τον πληθυσμό, από 4 έως 6 Νομαρχιακές Επιτροπές με ξεχωριστές αρμοδιότητες.

Άλλο παράδειγμα, είναι η μη ύπαρξη Γενικού Γραμματέα στις Περιφερειακές Ενότητες, αλλά η ύπαρξη μετακλητών ειδικών συνεργατών, οι οποίοι δεν έχουν καμία ουσιαστική αρμοδιότητα και δεν μπορούν σύμφωνα με τον νόμο να δίνουν οδηγίες και κατευθύνσεις στις υπηρεσίες, αφού παλαιότερα σε κάθε Νομαρχία σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υπήρχε Γενικός Γραμματέας, που συντόνιζε τις υπηρεσίες. Τώρα, στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση υπάρχει μόνο Εκτελεστικός Γραμματέας στην έδρα της Περιφέρειας.

Με αφορμή τις παραπάνω επισημάνσεις, απευθυνθήκαμε στον κ. Μανώλη Αντωνάκο, ένα έμπειρο αυτοδιοικητικό στέλεχος, που έχει υπηρετήσει και στους δύο βαθμούς Αυτοδιοίκησης ως αιρετός στον α' βαθμό και ως Γενικός Γραμματέας στον α' και β' βαθμό, ζητώντας τη γνώμη του. 

«Είναι γεγονός ότι από τη λειτουργία του θεσμού του προγράμματος “Καλλικράτης” αναδεικνύονται ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν και στον α' βαθμό, αλλά και στον β' βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επειδή το θέμα που θέτετε αφορά τις Περιφέρειες, προσωπικά συμφωνώ στο ότι πρέπει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα να υπάρχει Γενικός Γραμματέας και όχι ειδικός συνεργάτης, για ουσιαστικούς λόγους, αφού ο Γενικός Γραμματέας συντονίζει τις υπηρεσίες, πράγμα που δεν έχει δικαίωμα να πράττει ο ειδικός συνεργάτης.

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας βρίσκεται στην έδρα της Περιφέρειας και είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορεί να συντονίζει συνολικά τις υπηρεσίες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Άρα, είναι αναγκαία η θέσπιση Γενικού Γραμματέα στις Περιφερειακές Ενότητες, για να υποστηρίζει το έργο του Αντιπεριφερειάρχη και της Περιφερειακής Αρχής.

Επίσης, συμφωνώ μαζί σας, ότι πρέπει να επανεξεταστεί το ζήτημα ύπαρξης περισσότερων Επιτροπών. Η λειτουργία μίας Οικονομικής Επιτροπής στην έδρα μίας Περιφέρειας, επιφέρει συγκεντρωτική λειτουργία με καθυστερήσεις και άσκοπη ταλαιπωρία αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών. Ιδιαίτερα δε στην επαρχία, όταν για κάθε θέμα πρέπει να μετακινούνται από το νομό που ανήκουν κάθε φορά, στην έδρα που συζητούνται θέματα της Περιφερειακής Ενότητας, με συνέπεια να υπάρχει απώλεια χρόνου και άσκοπες δαπάνες μετακινήσεων. Πρέπει λοιπόν το ΥΠ.ΕΣ. σε συνεργασία με την ΕΝ.Π.Ε. να αντιμετωπίσει αυτά και άλλα προβλήματα, που συνδέονται με την εύρυθμη λειτουργία και την αναβάθμιση του θεσμού.

Αυτά σε συνδυασμό με τις γενικότερες προτάσεις των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν».

O κ. Μ. Αντωνάκος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ