25.10.20 | 19:24

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στα 3,17 δισ. ευρώ ο προϋπολογισμός των ΟΤΑ το 2018
22.11.17 | 06:38

Στα 3,17 δισ. ευρώ ο προϋπολογισμός των ΟΤΑ το 2018

Με ενισχυμένο προϋπολογισμό, αλλά και περισσότερες μισθολογικές δαπάνες οι ΟΤΑ πρόκειται να πορευθούν το 2018, όπως αυτό αποτυπώνεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2018, που κατατέθηκε στην Βουλή και πρόκειται να συζητηθεί τις επόμενες μέρες.

Έτσι, όπως αναλύει το epoli.gr στα 3,179 δισ. ευρώ προσδιορίζεται ο προϋπολογισμός των ΟΤΑ για το 2018 και εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 5,5% συγκρινόμενος με τις εκτιμήσεις εκτέλεσης προϋπολογισμού 2017. 

 

Οι Δήμοι

Για τους δήμους προϋπολογίζεται να δοθούν 2,441 εκατ. ευρώ το 2018 από 2,333 δισ. ευρώ που είχε εκτιμηθεί το 2017. Η αύξηση οφείλεται στην προϋπολογιζόμενη έκτακτη επιχορήγηση τους δήμους, ύψους 39 εκατ. ευρώ, για κόστος μισθοδοσίας για τις σχολικές καθαρίστριες.

Ενισχυμένη είναι η απόδοση των ποσοστών επί των φόρων προς τους δήμους. Συγκεκριμένα, από ποσοστό ΦΠΑ πρόκειται να δοθεί στους δήμους 1 δισ. ευρώ το 2018 από 900 εκατ. ευρώ το 2017.

Από ποσοστό φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων πρόκειται να αποδοθούν στους δήμους ελάχιστα χαμηλότεροι πόροι, οι οποίοι προσδιορίζονται τα 1,235 δισ. ευρώ το 2018 από 1,252 δισ. ευρώ το 2017.

Επίσης, ενισχυμένη είναι η απόδοση ποσοστού ΕΝΦΙΑ προς τους δήμους για το 2018 προσδιοριζόμενη στα 167 εκατ. ευρώ από 159 εκατ. ευρώ το 2017.

 

Οι Περιφέρειες

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, η τακτική χρηματοδότηση προς τις 13 Περιφέρειες εμφανίζεται ενισχυμένη για το 2018 και προσδιορίζεται στα 738 εκατ. ευρώ από το 671 εκατ. ευρώ το 2017.

Αναλυτικά αναφέρουμε ότι, η απόδοση από φόρο εισοδήματος στις Περιφέρειες ανέρχεται στα 328 εκατ. ευρώ από 318 εκατ. ευρώ το 2017.

Επίσης, από ποσοστό επί του ΦΠΑ, οι Περιφέρειες πρόκειται να λάβουν 410 εκατ. ευρώ από 353 εκατ. ευρώ το 2017.

 

Το πλεόνασμα

Για το 2018, εκτιμάται ότι το πλεόνασμα προσδιορίζεται στα 342 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 56 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2018-2021.

Η πρόβλεψη για μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος που πρέπει να αποδώσουν οι ΟΤΑ στο κλείσιμο του 2018, οφείλεται σύμφωνα με το κείμενο του προϋπολογισμού «στις μειωμένες μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, στα μειωμένα λοιπά έσοδα και στις αυξημένες αμοιβές προσωπικού, λόγω των νέων προσλήψεων, του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, καθώς και της ένταξης νομικών προσώπων των ΟΤΑ στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης».

 

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Να σημειωθεί ότι οι ΟΤΑ είναι οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης με την χαμηλότερη έκθεση σε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους για τον μήνα Σεπτέμβριο ανέρχονταν στα 4,490 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,559 δισ. ευρώ προέρχονταν από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τα 931 εκατ. ευρώ από εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Στο σύνολο, λοιπόν, των 3,559 δισ. ευρώ το μερίδιο που αντιστοιχούσε στους ΟΤΑ ήταν 322 εκατ. ευρώ.

Το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ προς ιδιώτες τον Σεπτέμβριο ήταν σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες που αναφέρονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Τον Ιούλιο του 2017, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ ανέρχονταν σε 367 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο του ιδίου έτους στα 411 εκατ. ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο του 2016 ανέρχονταν σε μόλις 312 εκατ. ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ