17.10.17 | 14:38

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ε.Υ.Ε.Π.: Περιβαλλοντικά προβλήματα από τον ΧΥΤΑ Γραμματικού
20.03.14 | 16:45

Ε.Υ.Ε.Π.: Περιβαλλοντικά προβλήματα από τον ΧΥΤΑ Γραμματικού

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α., στην Έκθεση τους, επισημαίνουν τους κινδύνους, που προκύπτουν από την κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α. στο Γραμματικό. 

Συγκεκριμένα, ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Γραμματικού εγκυμονεί κινδύνους για τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Επίσης, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ε.Υ.Ε.Π. επισημαίνουν ότι, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, παρά το γεγονός ότι, στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), ψευδώς, αναφέρεται ότι το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα είναι στα 90 μέτρα. Τονίζεται μάλιστα ότι, μέσα στον χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. καταγράφηκαν πηγές και πηγάδια, η ύπαρξη των οποίων, παραβιάζει τα κριτήρια καταλληλότητας χωροθέτησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ