07.06.20 | 11:18

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

24 εκ. € στις Περιφέρειες για δαπάνες μισθοδοσίας
16.11.16 | 12:55

24 εκ. € στις Περιφέρειες για δαπάνες μισθοδοσίας

Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, κατανέμεται στις Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 24.000.000,00 € προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός Δεκεμβρίου 2016.

H πληρωμή αφορά σε μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών.

 

 

Ο πίνακας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ