04.07.20 | 17:34

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η Προκήρυξη 5Κ/2019 του ΑΣΕΠ [Οι θέσεις]
24.05.19 | 17:59

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η Προκήρυξη 5Κ/2019 του ΑΣΕΠ [Οι θέσεις]

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ