07.06.20 | 05:40

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6K: “Έσπασαν τα κοντέρ” οι αιτήσεις των υποψηφίων
07.11.19 | 10:41

6K: Έσπασαν τα κοντέρ οι αιτήσεις των υποψηφίων

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 37/4-10-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα πέντε (75) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), υποβλήθηκαν συνολικά 15.840 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 3.942 αιτήσεις για την κάλυψη 47 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. 
  • 11.898 αιτήσεις για την κάλυψη 28 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε. 

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 137.816 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

      ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ      

ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

32.743

ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

53

ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

118

ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ - ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

186

ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

103.885

ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ - ΝΑΥΚΛΗΡΩΝ

831

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ