11.08.20 | 01:31

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

“Έσπασαν τα κοντέρ” οι αιτήσεις ΥΕ για το “Βοήθεια στο Σπίτι”
08.07.20 | 10:41

Έσπασαν τα κοντέρ οι αιτήσεις ΥΕ για το Βοήθεια στο Σπίτι

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18-5-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”), υποβλήθηκαν 39.686 αιτήσεις υποψηφίων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ