07.05.21 | 10:24

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ » ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στο ΕΣΠΑ η παράκτια προστασία και ανάπλαση των ακτών της Δυτ. Μάνης
03.11.13 | 12:27

Στο ΕΣΠΑ η παράκτια προστασία και ανάπλαση των ακτών της Δυτ. Μάνης

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, υπέγραψε την απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου της παράκτιας προστασίας και της ανάπλασης των ακτών Αρχοντικού, Αβίας, Παλαιόχωρας και Κιτριών, στην περιοχή της Δυτική Μάνης, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.920.000 ευρώ.

«Με την ένταξη και του συγκεκριμένου τμήματος γίνεται πραγματικότητα το διαχρονικό αίτημα της Καλαμάτας και της Δυτικής Μάνης και παραδίδεται στους πολίτες το σύνολο της ακτογραμμής από Καλαμάτα μέχρι τις Κιτριές», σχολιάζει χαρακτηριστικά για την απόφασή του ο κ. Τατούλης. 

«Το έργο αυτό δεν θα προστατέψει μόνο την παράκτια περιοχή, αλλά θα αναβαθμίσει και τουριστικά την περιοχή», συμπληρώνει ο Περιφερειάρχης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, συνολικά για το έργο αυτό έχουν δοθεί από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνολικά 11,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Ειδικότερα, η παρέμβαση αναλύεται ως εξής:

1. «ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.920.000,00 €

Το έργο αφορά στην εκτέλεση έργων παράκτιας προστασίας περιοχών του Δήμου Δυτικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν έργα στις εξής περιοχές:

1. Αρχοντικό

α) Τέσσερις Πρόβολοι Π1, Π2, Π3 Π4, κάθετα στην ακτή, μήκους περίπου 50 μ. έκαστος και σε αποστάσεις 75 μ. μεταξύ τους.
β) Αναπλήρωση της ακτής με ίζημα σε μήκος περίπου 350,0 μ. με μέσο πλάτος της στέψης της αναπλήρωσης 5,0 μ.
γ) Κυματοθραύστης μήκους 30,0 μ. περίπου, στο νότιο τμήμα της περιοχής και σε απόσταση περίπου 45,0 μ. από την ακτή.

2. Παραλίας Αβίας

α) Αναπλήρωση της ακτής με τεχνητό ίζημα σε μήκος περίπου 120,0 μ. με μέσο πλάτος στην στέψη της αναπλήρωσης 5,0 μ.
β) Πρόβολος, σχήματος «Γ» συνολικού μήκους περίπου 105,0 μ.
γ) Θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους του νότιου ακρωτηρίου.

3. Παλαιόχωρα
α) Θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους των βραχωδών εξάρσεων για την αποτροπή κατολισθήσεων.

4. Κιτριές

α) Θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους για την ενίσχυση του πρανούς στο βόρειο τμήμα της παραλίας, σε μήκος περίπου 20,0 μ.
β) Πρόβολος σχήματος «Γ», μήκους περίπου 60,0 μ.
γ) Αναπλήρωση της ακτής, σε μήκος περίπου 65,0 μ.

5. Τοπικές Παρεμβάσεις

α) Έργα θωράκισης πρανών για την προστασία από κατολίσθηση λόγω της ετήσιας δράσης των κυματισμών, που εντοπίζονται στην περιοχή βόρεια των Κιτριών.

2. «Βελτίωση – διαπλάτυνση δρόμου Κούβελα έως διασταύρωση με την 7η Επαρχιακή οδό» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 3.360.000,00 €

Το έργο αφορά στη βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων της δημοτικής οδού από την Τ.Κ. Κούβελα έως διασταύρωση με την 7η Ε.Ο και για συνολικό μήκος 4+060,03 χλμ., προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαίο πλάτος καταστρώματος της οδού. 

Στα πλαίσια αυτά προβλέπονται χωματουργικές εργασίες βελτίωσης με μικρές διαπλατύνσεις, κατασκευή σωληνωτών οχετών, εργασίες υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας, ασφαλτικά, κατασκευή στηθαίων ασφαλείας, διαγραμμίσεις, σημάνσεις, φωτισμός κόμβου κτλ.

Συγκεκριμένα τα τεχνικά στοιχεία του έργου είναι τα εξής:

- Διαπλατύνσεις του καταστρώματος με επιδιωκόμενο πλάτος οδού 6,50 μ. και χωμάτινο έρεισμα 1,50 μ.
- Κλίσεις πρανών 2:3 σε επίχωμα και 1:1 σε όρυγμα.
- Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων τριγωνικής διατομής.
- Επίκλιση της οδού σε ευθυγραμμία 2,50%.
- Πάχος οδοστρώματος 0,40 μ. εκ των οποίων 0,05 μ. η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, 0,05 μ., η ισοπεδωτική στρώση, 0,10μ., βάση
οδοστρωσίας και 0,20 μ., υπόβαση (αποτελούμενη από 2 στρώσεις 0,10 μ.).
- Κατασκευή σωληνωτών οχετών (Φ 800 και Φ 1000): 8 τεμάχια.
- Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης.
- Σημάνσεις – διαγραμμίσεις – στηθαία ασφαλείας.

Σκοπός κατασκευής του έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας της οδού και η εξασφάλιση της ασφάλειας των διαδρομών μεταξύ του δικτύου των οικισμών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ