24.11.20 | 06:30

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έρχονται Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους - Όλες οι λεπτομέρειες
30.07.20 | 08:46

Έρχονται Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους - Όλες οι λεπτομέρειες

Όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr ξεκινούν Προκηρύξεις [επισυνάπτονται] πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου σε Δήμους και Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

1. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [οκτώ (8) μήνες], ενός (1) ατόμου [ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών.

2. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους:

  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ [Δ΄(D) κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]: 1, 6 μήνες
  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ [Δ΄(D) κατηγορίας – με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]: 1, 6 μήνες.

Αιτήσεις: 31/07 – 10/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ / Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής»

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 136/27-07-2020 (ΑΔΑ: Ψ71ΛΟΚΠΕ-1ΙΨ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του:

  • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων για το Δημοτικό Λαχανόκηπο Δήμου Ιωαννιτών: 1, 2μήνες
  • ΔΕ Φυλάκων (για το Υπνωτήριο Αστέγων): 1, 2 μήνες.

Αιτήσεις: 31/07 – 10/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ / «ΚΕΥΝΣ»

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για συνολικά ένα (1) άτομο [ΠΕ Ιατρό ειδικότητας Παιδιάτρου], από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2021.

Αιτήσεις: 03/08 – 12/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Πρόσληψη τριών ατόμων (3) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας:

  • ΔΕ Οδηγών: 1
  • YE Εργατών - Εργατριών Γενικών Καθηκόντων: 2.

Αιτήσεις 30/07 – 07/08/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ / Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ / «ΚΕΥΝΣ» | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ