08.03.21 | 12:42

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργάτες, τεχνικοί, υπάλληλοι γραφείου σε Προκηρύξεις Φορέων Υπουργείων [Προκηρύξεις]
20.01.21 | 10:14

Εργάτες, τεχνικοί, υπάλληλοι γραφείου σε Προκηρύξεις Φορέων Υπουργείων [Προκηρύξεις]

Κάθε μέρα το epoli.gr παρουσιάζει Προκηρύξεις Δήμων, Περιφερειών, Υπουργείων.

Σήμερα, παρουσιάζει νέες, διαφόρων ειδικοτήτων, με εργασία έως και 15 μήνες, σε Φορείς Υπουργείων. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε

1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας έως τις 31/10/2023, με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, μετά από συνέντευξη , για την ανάθεση υπηρεσιών Ειδικών Προσόντων με αντικείμενο υπηρεσιών το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών.

2. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο υπηρεσιών το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών

Τίτλος Σπουδών/Εμπειρία

  • Πληροφορική/Τεχνικός/Μηχανικός Η/Υ ή άλλες θετικές επιστήμες (με εμπειρία στο σχεδιασμό, λειτουργία και διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών)

Αιτήσεις και στις δύο (2) Προκηρύξεις έως 08/02/2020.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αιτήσεις και στις τέσσερις (4) Προκηρύξεις έως 04/02/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έργο «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμών Σελέρου και Βελοχωρίου για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων: 1 άτομο
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων ελλείψει αυτού: ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: 1
  • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών: 1

Αιτήσεις: 20/1/2021 έως 26/1/2021).

 

Διαβάστε επίσης

Αυτές είναι οι ερχόμενες Προκηρύξεις συμβασιούχων Δήμων - Περιφερειών. Από αύριο οι αιτήσεις

 

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ