23.01.21 | 16:05

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργάτες Καθαριότητας, οδηγοί απορριμματοφόρων, πτυχιούχοι ζητώνται στο Δημόσιο - Δήμους
14.01.21 | 10:24

Εργάτες Καθαριότητας, οδηγοί απορριμματοφόρων, πτυχιούχοι ζητώνται στο Δημόσιο - Δήμους

Προσλήψεις προσωπικού, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη έκτακτων, παροδικών αναγκών τους, από Δήμους και Φορείς Υπουργείων, σύμφωνα με Προκηρύξεις, που δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πρόσληψη προσωπικού, δύο (2) οδηγών απορριμματοφόρων με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ και εννιά (9) εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι την 5η Ιουλίου 2021, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών και ειδικότερα την πρόσληψη:

  • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ: 2 άτομα
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων: 9 άτομα

Αιτήσεις: Έως σήμερα, 14/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Πρόσληψη προσωπικού [επτά (7) ατόμων] με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ως ακολούθως:

  • ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 05/07/2021, 5 άτομα
  • ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 05/07/2021, 2 άτομα

Αιτήσεις: Από σήμερα και μέχρι την πλήρωση των θέσεων.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αιτήσεις Έως 29/01/2021.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Σύμβαση έκτακτου προσωπικού – Μεταπτυχιακό Ερευνητή (2 θέσεις).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Πτυχίο ΑΕΙ στις Βιολογικές Επιστήμες (π.χ. Βιολογία, Γενετική, Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία) ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ

· Να είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ελληνικό Πανεπιστήμιο

· Εμπειρία σε κύριες τεχνικές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας

· Εμπειρία στο χειρισμό διαγονιδιακών ποντικών

· Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση σε γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά)

Αιτήσεις: Έως 26/01/2021.

 

Διαβάστε επίσης

Ξεκινούν οι αιτήσεις Προκηρύξεων Δήμων από αύριο - Ποιες “τρέχουν”

 

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ