12.05.21 | 10:13

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργάτες Καθαριότητας, Γενικών Καθηκόντων και άλλες ειδικότητες σε Προκηρύξεις Δήμων - Υπουργείων
25.02.21 | 09:22

Εργάτες Καθαριότητας, Γενικών Καθηκόντων και άλλες ειδικότητες σε Προκηρύξεις Δήμων - Υπουργείων

Νέες Προκηρύξεις Δήμων, πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, διαφόρων ειδικοτήτων, παρουσιάζει το epoli.gr το πρωί της Πέμπτης. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών, κατηγορίας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου.

Αιτήσεις έως 26/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη υδρονομέων:

  • Δύο [2] θέσεις προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο της Δ.Ε. Ξυνιάδος
  • Πέντε [5] θέσεις προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδος
  • Μία [1] θέση προορίζεται για το αρδευτικό δίκτυο της Δ.Ε. Δομοκού

Αιτήσεις έως 01/03/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19:

  • YE Εργατών Καθαριότητας: 8 μήνες

Αιτήσεις: 26/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου:

  • ΠΕ Ψυχολόγων: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες

Αιτήσεις έως 08/03/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών:

  • ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ: 8 μήνες

Αιτήσεις: 25/02 – 26/02/2021, ώρα 12:00.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρόσληψη ενός ΥΕ ειδικευμένου εργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΧΥΡΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ 3η ΦΑΣΗ» του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΧΥΡΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ 3η ΦΑΣΗ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30 Μαρτίου 2021, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, εφόσον το έργο θα παραταθεί:

  • ΥΕ ειδικευμένος Εργάτης με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα και ελλείψει αυτής σε οικοδομικές εργασίες

Αιτήσεις: 25/02 – 03/03/2021.

 

Διαβάστε επίσης:

Πρόσληψη υπαλλήλων γραφείου, οδηγών και εργατών Καθαριότητας από τον ΕΔΣΝΑ

Εργασία στο Δημόσιο: ΝΕΕΣ Προκηρύξεις Δήμων

Σχολικές καθαρίστριες, εργάτες, τεχνίτες, υπάλληλοι γραφείου σε Προκηρύξεις Δήμων

“Άνοιξαν” οι θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ έως και 24 μήνες σε Δημόσιο - Αυτοδιοίκηση

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ