14.04.21 | 18:23

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εργασίες σε σχολικά κτίρια από το Δήμο Δυτικής Μάνης
07.10.13 | 12:43

Εργασίες σε σχολικά κτίρια από το Δήμο Δυτικής Μάνης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, που αφορούσαν στη συντήρηση και επισκευή του σχολικού συγκροτήματος του Γυμνασίου και Λυκείου Καρδαμύλης από το Δήμο Δυτικής Μάνης.

Οι εργασίες αφορούσαν σε: χρωματισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, χρωματισμό ξύλινων και μεταλλικών κουφωμάτων, μόνωση πλάκας οροφής, κατασκευή δρομικής τοιχοποιίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η ιδιωτικότητα των χώρων των αποχωρητηρίων, συντήρηση της αίθουσας του γυμναστηρίου, καθώς και συντήρηση και βελτίωση της περίφραξης του σχολικού συγκροτήματος.

Για τις εργασίες ελήφθη υπόψη το σύνολο των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος, όπου θα διαβιώσουν παιδιά και διδάσκοντες, τόσο στο επίπεδο της ασφάλειας και της υγιεινής, όσο και της άνετης διαβίωσης, με σκοπό αφενός την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ατυχημάτων και αφετέρου, τη μεγιστοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ